Leczenie substytucyjne

Stosowane w wypadku osób uzależnionych od opioidów leczenie polegajace na podawaniu w sposób kontrolowany subtancji zastępującej narkotyk (metadon, buprenorfina), co pozwala uniknąć objawów zespołu abstynencyjnego. Leczenie takie w połączeniu z innymi formami terapii (psychoterapia, opieka medyczna i socjalna) stwarza w wypadku tego rodzaju uzależnienia największe szanse trwałego powodzenia. Oczekiwanymi pozytywnymi skutkami są: zerwanie z zachowaniami karalnymi, wyjście ze środowiska chorobo- i kryminogennego, poprawa funkcjonowania w rodzinie, szkole i pracy, ogólna stabilizacja sytuacji życiowej i stanu zdrowia pacjenta oraz umożliwienie mu jak najpełniejszego korzystania z innych form pomocy.