Placówka przyjmuje uzależnione matki z dziećmi

Matkom uzależnionym placówka umożliwia zamieszkiwanie w trakcie terapii na terenie placówki wraz z ich dziećmi.