Wymiana igieł i strzykawek

Placówki prowadzące program wymiany igieł i strzykawek - bezpłatnie wydawane są nowe, jednozrazowe, zbierane natomiast zużyte, które dzięki temu mogą zostać zutylizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi materiałów sanitarnych. Jest to forma redukcji szkód.