Możliwość rozpoznania dostarczonej substancji narkotycznej

Placówka może wykonać test określający, czy dostarczona substancja jest narkotykiem, a jeśli tak, to jakiego rodzaju