Kierowanie do do hostelu / mieszkania readaptacyjnego po zakończeniu terapii

Placówki korzystające z możliwości kierowania do hostelu / mieszkania readaptacyjnego po zakończeniu terapii.

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień CPR Sp. z o.o. Program „Familia” Oddział Terapii Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi, Gliwice

Adres: 
ul. Dębowa 5
Gliwice