Program średnioterminowy

Realizowany w stacjonarnej placówce rehabilitacyjnej program terapii trwający od od 6 do 8 miesięcy.