Program krótkoterminowy

Realizowany w placówce stacjonarnej (zazwyczaj oddziale terapii uzależnień) intensywny program terapii trwający od 6 do 8 tygodni. Program taki traktowany jest jako wstęp/podstawa leczenia, które powinno być kontynuowane w innym ośrodku.