Naltrekson - wątek ogólny

Moderator: Opioidy

Posty: 80 Strona 8 z 8
Rejestracja: 2014
  • 3000 / 417 / 0

"Jak działa LDN

LDNNow ·

Po pierwsze, zawsze pomocne jest zrozumieć chorobę, którą u nas zdiagnozowano, i jej wpływ na nasze ciała. Kiedy to zrozumiemy, możemy rozpocząć badania nad terapiami, aby uzyskać wgląd w działanie różnych metod leczenia. Następnie możemy podjąć świadomą decyzję, wybierając wybraną terapię, w jaki sposób chcemy zarządzać naszymi chorobami.

Kiedy ktoś pyta „co to jest LDN?”, Ważne jest, aby zrozumieć, że LDN jest „regulatorem wzrostu komórek” i dzięki jego działaniom jesteśmy w stanie wykorzystać własną chemię naszego ciała, aby pomóc kontrolować ból, zapalenie i postęp choroby w nietoksyczny sposób.

Dowody na to, że własna chemia organizmu może być wykorzystana do samoleczenia, wprowadza zupełnie nowy paradygmat i przełom w zrozumieniu patofizjologii chorób. Daje to również szansę na biologiczną strategię przywracania homeostazy. Odkrycie to pokazało już możliwość przejścia z ławki na łóżko(z ang. from bench to bedside*), a dotychczasowe badania kliniczne zapewniają ekscytujące i prowokujące wyniki, które obiecują jeszcze większe korzyści.

*Przejście z ławki na łóżko-z ang. From bench to bedside-Termin używany do opisania procesu, w którym wyniki badań przeprowadzonych w laboratorium są bezpośrednio stosowane w celu opracowania nowych sposobów leczenia pacjentów.

Jak działa LDN?

Regulując i kontrolując błędną proliferację komórek jesteśmy w stanie wywierać modyfikujący wpływ na układ odpornościowy i kontrolować stan zapalny. Gdyby nie układ odpornościowy - który jest naturalną ochroną ciała ludzkiego przed najeźdźcami z zewnątrz - cały czas byśmy chorowali. Ta złożona sieć komórek, narządów i cząsteczek (układ odpornościowy) walczy z wrogimi bakteriami i wirusami 24 godziny na dobę. Układ odpornościowy stanowi potężną ochronę, gdy działa dla nas, ale może również stanowić potężne zagrożenie, gdy zwróci się przeciwko nam.

Wśród kluczowych graczy w układzie odpornościowym znajdują się specjalne białe krwinki zwane komórkami B, które wytwarzają przeciwciała koordynujące atak, oraz komórki T, które przeprowadzają atak - i, co ważne, sygnalizują również, kiedy atak powinien się zatrzymać. Kiedy układ odpornościowy rozpoczyna agresywny atak na zainfekowane komórki, zdrowe tkanki i komórki mogą zostać omyłkowo zabite lub uszkodzone w tym procesie, ponieważ nie udaje się mu zatrzymać tego ataku. Rozpoznany typ choroby zależy od rodzaju tkanki lub narządu, którego dotyczy. Im bardziej dysfunkcyjny i niezrównoważony jest układ odpornościowy, tym bardziej żarłocznie atakuje on tkanki organizmu.

Kiedy komórki organizmu w określonym miejscu zaczynają wyrastać poza kontrolą, mogą stać się komórkami rakowymi. Wzrost komórek rakowych różni się od normalnego wzrostu komórek. Komórki rakowe nadal rosną i tworzą nowe, nienormalne komórki. Ponadto komórki te mogą również atakować inne tkanki. Duża liczba komórek rakowych gromadzi się, ponieważ mnożą się (namnażają) poza kontrolą, lub ponieważ żyją znacznie dłużej niż normalne komórki, lub jedno i drugie.

Dla każdego, kto cierpi na chorobę, naszym celem jest stłumienie stanu zapalnego reakcji autoimmunologicznej - aby umożliwić układowi immunologicznemu wykonanie swojej pracy, jednocześnie zapobiegając dalszemu uszkodzeniu - i „zresetować” układ odpornościowy, aby działał normalnie na własną rękę.Właśnie w tym przypadku istotny staje się naltrekson w niskiej dawce (LDN).

Ponieważ naltrekson jest regulatorem wzrostu komórek, badania wykazały, że przyjmując bardzo niską dawkę naltreksonu ,czerpiąc korzyści z efektu odbicia (podwyższenie poziomu i poprawa interakcji między OGF - czynnikiem wzrostu opioidów, chemicznie nazywanym met-5-enkefaliną i jego receptorem OGFr ), jesteśmy w stanie kontrolować stan zapalny i hamować proliferację tych komórek. Efekt odbicia zachodzi, gdy lek, który zażyłeś, opuszcza twój system, pozostawiając ci korzyść z jego działania.

Działanie to zależy od osi OGF-OGFr, która służy do promowania homeostazy. Oś OGF-OGFr jest układem biologicznym i działa jako tonicznie aktywny negatywny regulator proliferacji komórek. Przyjmując LDN, jesteśmy w stanie modulować oś OGF-OGFr, co pozwala nam wykorzystać własną chemię organizmu do manipulowania odpowiedzią układu odpornościowego (ulepszona interakcja komórkowa i funkcja odpornościowa). Przywrócenie „naszych systemów” do równowagi poprzez kontrolowanie stanu zapalnego i spowolnienie błędnej proliferacji komórek może być korzystne tylko dla osób cierpiących na przewlekłe choroby.

LDN blokuje receptory opioidowe na okres około 4 godzin. W tym czasie oszukuje twoje ciało, aby uwierzyło, że nie wytwarza endorfin i enkefalin, szczególnie met-5-enkefaliny znanej jako czynnik wzrostu opioidów (OGF). W rezultacie organizm kompensuje stymulowanie zwiększonej produkcji tych opioidów wraz z ich receptorami. Dopiero po oczyszczeniu twojego systemu przez LDN pojawia się efekt odbicia, w którym jesteśmy w stanie powstrzymać proliferację tych komórek w nietoksyczny sposób.

Efekt odbicia utrzymuje się długo po tym, jak LDN nie będzie już w twoim systemie, tj. 1-5 dni. Mechanizm działania działa tak samo bez względu na porę dnia LDN jest brany z tego prostego powodu, że ten efekt działa przez ten czas. Dawkowanie jest bardzo indywidualne w zależności od szybkości z jaką pacjent metabolizuje LDN oraz czas trwania efektu odbicia.

To są pytania otwarte.

Oprócz tłumienia proliferacji limfocytów T, limfocytów B i niektórych rodzajów komórek rakowych od efektu odbicia, stwierdzono również, że regulacja OGF w górę reguluje wzrost astrocytów, które tworzą tkankę bliznowatą w uszkodzeniu neurologicznym, tłumi działanie mikrogleju w zaburzeniach neurodegeneracyjnych, tłumią zdolność wirusów i infekcji bakteryjnych do szybkiego namnażania się i hamują angiogenezę (wzrost naczyń krwionośnych) w raku. Jest to ważne dla kontroli guza, ponieważ guzy muszą szybko rozwinąć naczynia krwionośne, aby pozostać przy życiu, więc hamowanie tego zablokuje wzrost guza, a nawet spowoduje śmierć części guza, jeśli przerośnie dopływ krwi. OGF jest często opisywany jako „cytostatyczny” (cyto = wzrost komórkowy, statyczny = zatrzymanie).

Badania wykazały również, że łącząc LDN ze standardowymi środkami chemioterapeutycznymi, zaobserwowano wzmocnione działanie przeciwnowotworowe, w którym LDN może również służyć jako zabezpieczenie przed wszelkimi możliwymi działaniami niepożądanymi chemioterapii. Badania kliniczne wykazały również, że LDN można stosować jako terapię wspomagającą w stosunku do bardziej konwencjonalnych leków.

Przeprowadzono także nowe ekscytujące badania nad LDN w celu leczenia bólu z uwzględnieniem innego mechanizmu. Dr Jarred Younger i współpracownicy ze Stanford analizują dowody, że LDN może działać jako nowy środek przeciwzapalny w ośrodkowym układzie nerwowym poprzez działanie Toll Like Receptor 4 (TLR4) na komórki mikrogleju. Może to oznaczać LDN jako jeden z pierwszych modulatorów komórek glejowych stosowanych w leczeniu przewlekłych zaburzeń bólowych.Możliwość przyjmowania leków hamujących proliferację komórek w przypadku komórek, które zostały aktywowane tylko w celu namnażania się w procesie chorobowym, a jednocześnie pozostawia zdrowe komórki w spokoju, szybko zyskuje uznanie, na które zasługuje.

Łatwo jest zrozumieć, dlaczego tak wielu dr i pacjentów decyduje się na niedrogie nietoksyczne podejście do bioterapii w medycynie podczas leczenia „chorób związanych z proliferacją komórek”, które są powodowane przez zapalenie, co czyni ją atrakcyjną terapią przeciw nowotworom, chorobom autoimmunologicznym, neurologicznym i chorób zakaźnych."

Źródło:

http://ldnnow.com/48501/90412.html?fbcl ... hQ2wFs8gd8
Rejestracja: 2014
  • 3000 / 417 / 0

"418) Nowatorski inhibitor komórek glejowych, naltrekson w małej dawce, zmniejsza ból i depresję oraz poprawia funkcję w bólu przewlekłym: "Badanie CHOIR(*1)". Noon, J. Sturgeon, M. Kao, B. Darnall, S. Mackey
Wydział Anestezjologii Uniwersytetu Stanforda, medycyna okołooperacyjna i ból, Stanford, Kalifornia

(*1) Badanie CHOIR-Collaborative Health Outcomes Information Registry- CHOIR umożliwia lekarzom rozpoczęcie podstawowej interdyscyplinarnej oceny pacjenta przed spotkaniem z nim. 53% pacjentów wypełnia ankiety w domu, a 47% w klinice. CHOIR wyświetla te informacje w logicznym, łatwym do odczytania formacie.

Niska Dawka Naltrexonu (LDN), 4,5 mg chlorowodorku naltreksonu, wykazuje skuteczność w leczeniu objawów fibromialgii w badaniach klinicznych. LDN jest niedrogim lekiem z rzadkimi i łagodnymi działaniami niepożądanymi. Jednym z proponowanych mechanizmów skuteczności LDN jest osłabienie produkcji prozapalnych cytokin i neurotoksycznych ponadtlenków poprzez działanie supresyjne na komórki mikrogleju ośrodkowego układu nerwowego. Uważa się, że wiele chronicznych stanów bólowych (na przykład fibromyalgia, zespół bólu regionalnego złożonego, migrenowy ból głowy, śródmiąższowe zapalenie pęcherza) reprezentuje "zespół centralnej wrażliwości". Ponadto istnieje potrzeba dowiedzenia się, czy LDN zmniejsza objawy u "pacjentów z prawdziwego świata"(real world patients). Dlatego wykorzystaliśmy nasz rejestr danych dotyczących wyników leczenia (CHOIR-Collaborative Health Outcomes Information Registry), aby określić, czy LDN poprawia dolegliwości bólowe, zmęczenie, sen oraz nastrój u pacjentów z przewlekłym bólem. Pacjentom poddano badaniom "CHOIR" podczas każdej wizyty w Klinice Zarządzania Bólem Stanforda. W tym badaniu obserwowano 27 pacjentów z przewlekłymi "centralnymi" bólami, którzy otrzymali lek na receptę po raz pierwszy. Dokonano retrospektywnego przeglądu wykresu, aby potwierdzić dalsze stosowanie LDN w Czasie 1 (wyniki zebrane między 31 a 60 dniem po podaniu LDN) i Czas 2 (wyniki zebrano między 61 a 90 dniem po podaniu LDN). Analiza metodą markerów WilRx (WSRT) sugerowała, że pacjenci przyjmujący LDN zgłaszali znacznie niższe średnie wyniki bólu, niższe "najniższe" wyniki oceny bólu i poprawioną funkcję fizyczną od linii podstawowej do czasu 2 (p <0,05). Wskaźniki depresji były również znacznie zmniejszone od wartości początkowej do czasu 1 i od wartości początkowej do czasu 2 (p <0,05). Istotne wyniki obniżonych średnich ocen bólu i depresji oraz poprawa sprawności fizycznej po przepisaniu tego dobrze tolerowanego, niedrogiego leku uzasadniają większe, kontrolowane badania kliniczne u pacjentów z zespołami centralnej wrażliwości. Autorzy otrzymali dofinansowanie z National Institutes of Health (NIH HHSN 271201200728P, K24 DA029262, NIDA 3T32DA035165-02S1) oraz z funduszu na ból w Redlich."

Źródło:

https://www.jpain.org/article/S1526-590 ... 1vyWTu0s2g

Koszmary białej Ameryki

U podstaw epidemii opioidowej, która przeorała Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz, leży właściwa wszystkiemu, co żyje, chęć uniknięcia bólu. Wyeliminowanie go opatrzone jest ryzykiem, na które pozwolić sobie mogą przede wszystkim ci lepiej sytuowani. To o nich przeczytamy w książce „Dreamland” Sama Quinonesa. Na historię cierpienia niebiałej Ameryki musimy jeszcze poczekać.

Playboy uruchamia kampanię promującą legalizację, dekryminalizację i destygmatyzację marihuany

Playboy uruchomił kampanię promującą legalizację i reformę prawa dotyczącego konopi indyjskich. Wraz z kampanią dyrektor generalny Playboya, Ben Kohn, opublikował komentarz wzywający Kongres USA do podjęcia właściwych działań i uchwalenia historycznej ustawy MORE, aby zalegalizować konopie indyjskie na poziomie federalnym, wykasować rejestry karne osób z wcześniejszymi wyrokami za posiadanie marihuany i zainwestować pieniądze w społeczności. które zostały poszkodowane przez wojnę z narkotykami.
Rejestracja: 2014
  • 3000 / 417 / 0

"Niskie Dawki Naltrexonu: Fascynująca historia o tym, jak ciche odkrycie naukowe doprowadziło do globalnej rewolucji zdrowotnej."
Naltrekson o niskiej dawce jest lekiem, który szybko staje się światowym fenomenem ze względu na swoją wyjątkową zdolność do bezpiecznego i skutecznego leczenia bardzo szerokiego zakresu schorzeń.
Historia LDN jest naprawdę fascynująca, ponieważ pokazuje wyjątkową siłę, z jaką pacjenci muszą się zjednoczyć, aby zwiększać świadomość i promować badania z korzyścią dla innych.
Naltrekson jest lekiem, który został pierwotnie zatwierdzony przez FDA(Federalna administracja leków) w 1984 r. W dawkach 50–100 mg jako leczenie uzależnienia od opiatów. Naltrekson jest antagonistą opiatów, co oznacza, że blokuje receptory opioidowe w organizmie. Pod wpływem naltreksonu uzależnieni pacjenci nie odczuwali żadnej satysfakcji z przyjmowania opiatów. Ciało wytwarza również własne opiaty, znane jako endorfiny (lub hormony poprawiające samopoczucie). Niestety wysoka dawka naltreksonu blokuje również ich receptory.
W 1980 r. Dr. Ian Zagon i Patricia McLaughlin z Penn State University dokonali niezwykłego odkrycia, że niskie dawki naltreksonu (do 10 mg dziennie, ale zwykle poniżej 5 mg dziennie) mają wyjątkowo przeciwny wpływ na organizm. Niskie dawki naltreksonu blokują receptory opioidowe tylko przez krótki czas. Ta tymczasowa blokada powoduje, że mózg uważa, że brakuje mu endorfin i dramatycznie zwiększa produkcję endorfin w celu kompensacji. Kiedy tymczasowa blokada zanika, ciało zostaje zalane wszystkimi dobroczynnymi endorfinami wytworzonymi podczas krótkiej blokady, a te korzystne i lecznicze endorfiny pozostają funkcjonalne w ciele przez resztę dnia.
Trzydzieści pięć lat później dr Zagon kontynuuje badania nad LDN i opublikował prawie 300 artykułów na temat LDN i endorfin.
Prace dr Zagon doprowadziły do odkrycia, że wiele chorób jest wynikiem wadliwego działania układu odpornościowego z powodu niskiego poziomu endorfin. Receptory opiatowe istnieją w każdej komórce odpornościowej, a układ odpornościowy jest regulowany przez endorfiny. Wzrost poziomu endorfin może pomóc znormalizować układ odpornościowy, a tym samym uzdrowić ciało.
Mniej więcej w tym czasie, gdy doktor Zagon dokonał swojego odkrycia, dr Bernard Bihari - neurolog przeszkolony na Harvardzie - stosował dużą dawkę Naltreksonu w leczeniu osób uzależnionych od heroiny. Wielu uzależnionych od heroiny w klinice dr Bihari cierpiało również na HIV / AIDS, potencjalnie śmiertelną infekcję, która niszczy układ odpornościowy. Po przeczytaniu badań dr Zagona dotyczących leczniczych efektów LDN, dr Bihari wpadł na genialny pomysł, aby zacząć go stosować w leczeniu pacjentów z HIV. Poziom endorfin u tych pacjentów okazał się o 75% niższy niż normalnie. Jednak gdy podano im 3 mg LDN w nocy, produkcja endorfin wzrosła o 300% (!!!), a ich wyniki znacznie się poprawiły.
Dr Bihari zdał sobie sprawę, że LDN można również stosować w leczeniu wielu innych schorzeń, takich jak stwardnienie rozsiane i inne choroby autoimmunologiczne. Zdecydował się na prywatną praktykę i skorzystał z LDN, aby pomóc jak największej liczbie pacjentów w ciągu swojego życia. Dr Bihari leczył ponad 100 pacjentów z zaburzeniami autoimmunologicznymi i stwierdził, że LDN bezpiecznie zapobiegał nawrotom choroby lub postępowi u większości swoich pacjentów.
Przeczytaj ten wywiad z dr Bihari, aby dowiedzieć się więcej o jego przełomowej pracy. https://todayspractitioner.com/wp-conte ... _56_65.pdf
Dr Bihari spędził wiele lat bezskutecznie próbując przekonać firmy farmaceutyczne do przeprowadzenia badań klinicznych, aby LDN mogła ostatecznie uzyskać zgodę FDA. Niefortunnym tego powodem jest to, że badania kliniczne są bardzo drogie, a ponieważ Naltrexone jest niedrogim lekiem generycznym (nieopatentowanym), firmy farmaceutyczne nie mająchęci do finansowania jego rozwoju, ponieważ nie będą w stanie na tym zarobić.
Chociaż LDN miał potencjał, aby pomóc wielu milionom pacjentów, wydawało się, że nie ma szans, by kiedykolwiek zyskał szeroką wiedzę.
Wszystko zaczęło się zmieniać w 2003 roku, kiedy Penn State University hojnie zgodził się sfinansować pierwsze formalne badanie kliniczne przeprowadzone na LDN, badając jego skuteczność w leczeniu choroby Crohna. Bardzo udane wyniki zaskoczyły świat badań i szybko utorowały drogę dla wielu dalszych badań.
Pacjenci, którzy osobiście przekształcili swoje życie dzięki LDN, zaczęli się za nim opowiadać, dzieląc się swoimi doświadczeniami, tworząc strony internetowe i grupy dyskusyjne, publikując książki, zbierając fundusze i organizując międzynarodowe konferencje LDN.
Wraz ze stałym wzrostem opinii i świadomości pacjentów zwiększały się dalsze badania kliniczne i próby.
Co niewiarygodne, każde pojedyncze badanie dotyczące LDN było opłacane przez osoby altruistyczne lub organizacje non-profit, które nie miały absolutnie żadnego interesu handlowego.
Dzięki światowej rodzinie pacjentów i zwolenników LDN ponad 80 wiodących uniwersytetów przeprowadziło obecnie ponad 100 badań nad LDN, udowadniając, że jest to obiecujące leczenie ponad 60 schorzeń, a obecnie korzysta z niego ponad 500 000 osób na całym świecie!

W ostatnim wywiadzie z dr Zagon i dr McLaughlin stwierdzili: „Jesteśmy podekscytowani i zdumieni, jak ta prosta obserwacja, którą poczyniliśmy wiele lat temu, przerodziła się w terapię, która pozytywnie wpłynęła na wiele istnień ludzkich. Jesteśmy zaszczyceni liczbą połączeń telefonicznych i e-maili od pacjentów, członków rodziny, a nawet rodziców dzieci przyjmujących LDN, wyrażających wdzięczność za to, jak LDN pozwoliło im prowadzić normalne życie. Cieszy również stała akceptacja LDN przez klinicystów. ”LDN jest obecnie określany mianem „najpopularniejszego i największego projektu rozwoju leku kierowanego przez obywateli” w historii medycyny!
Obecnie trwa ogólnoświatowa kampania mająca na celu uznanie LDN w leczeniu wielu schorzeń. Opublikowano już wiele książek i filmów dokumentalnych na temat LDN. Być może rząd federalny może współpracować z firmami farmaceutycznymi w celu sfinansowania badań klinicznych, aby LDN mogła uzyskać aprobatę FDA (w taki sam sposób, jak w przypadku wysokiej dawki naltreksonu).W międzyczasie LDN jest dostępny i jest przepisywany przez lekarzy do użytku „poza etykietą” i można go uzyskać za pośrednictwem aptek lub dostawców internetowych.

Źródło:

https://todayspractitioner.com/wp-conte ... da_ANZ_w64
Rejestracja: 2018
  • 2203 / 696 / 0

Co?
ULDN - Ultra Low Dose Naltrexone, czyli ultraniskie dawki naltreksonu, ewentualnie microdosing naltreksonu

****

Ile?
LDN (Low Dose Naltrexone) zakłada używanie dawek będących około 1/10 typowej dawki zawartej w tabletce - czyli około 5mg. Metoda ULDN idzie o krok dalej w obniżaniu dawki substancji i zakłada stosowanie dawek od 10mcg do 1mg.

****

Do czego nam się to może przydać?

Przede wszystkim do szybszego obniżenia tolerancji w okresach abstynencji, spowolnienia jej wzrostu w okresach kiedy jesteśmy aktywnymi narkomanami.
Ilość badań i danych na temat zastosowań ULDN jest obecnie bardzo ograniczona, mimo dużego potencjału jaki posiada takie stosowanie Naltreksonu.

W jednym z badań 61-letni pacjent stosował przeciwbólowo 80mg metadonu dziennie (w kilku dawkach) oraz oksykodon w 5mg tabletkach (co 6 godzin). Mimo zmian w stosowanych lekarstwach i dawkowaniu, nadal doskierwał mu ból. Oprócz tego miewał nudności wywołane prawdopodobnie lekami opioidowymi. Przed rozpoczęciem stosowania ULDN, pacjent przyjmował 60mg metadonu 4 razy dziennie i 30mg metylofenidatu 2 razy dziennie (w celu zmniejszenia sedacji wywołanej metadonem). Próbował również: bupropionu, topiramatu, amitryptyliny i gabapentyny. Wszystkie poza ostatnią (której dawkę w końcu zwiększono do 3600mg dziennie) nie były dobrze tolerowane.
Dla pacjenta przygotowano roztwór naltreksonu w stężeniu 10mcg/ml. Przyjmował 1ml roztworu 2 razy dziennie (brak informacji o drodze podania, prawdopodobnie doustnie lub podjęzykowo). W mniej niż 24 godziny od rozpoczęcia leczenia ULDN odczuwany ból znacząco się zmniejszył, a nudności zniknęły. Dawka metadonu została zmniejszona do 50mg 4 razy dziennie. Miesiąc później poziom bólu był taki sam, ale pacjent używał już tylko 50% tabletek oksykodonu przez rzadsze i mniej intesywne nasilenie dolegliwości.

We wcześniejszym badaniu pacjentom podzielonym na trzy grupy udostępniono kontrolowaną przez nich samych morfinę podawaną dożylnie. Losowo wybrani pacjecni przyjmowali razem z morfiną naltrekson w dawkach: 1mcg/kg masy ciała, 0.25mcg/kg lub placebo. Grupa przyjmująca 0.25mcg/kg wykazała zmniejszone zapotrzebowanie na morfinę.

W badaniach na myszach ULDN wykazały właściwość złagodzenia zespołu abstynencyjnego. ULDN podawano razem z opioidami. Nie jest pewne czy ULDN może blokować wpływ opioidów na układ nagrody. [1], [3]

****

W testach nowego leku Oxytrex dowiedziono że dodanie ULDN do oksykodonu zwiększa działanie przeciwbólowe i przedłuża jego trwanie. Stosowane dawki naltreksonu to 2 i 4 mcg. Lek pozostaje na dzień dzisiejszy w fazie testów. [2], [3]


****
Obserwacje i doświadczenia autora:

Od ponad pół roku stosuję codziennie ULDN. Podaję roztwór podjęzykowo, zaczynałem od dawki 10mcg, trochę używałem 25mcg, obecnie stosuje 50mcg. Przyznam że efekty są ok, potrzebowałem mniejszych dawek hery, oxy czy kody (bo te rzeczy wtedy grzałem) żeby osiągnąć podobne efekty. Ile mniejszej? Cięzko powiedzieć bo tego nie zapisywałem, ale pamiętam że przy kodzie np. mogłem mieć na 720mg prawie to samo co na 870mg. Zarówno w kwestii euforii, długości ućpania jak i długości odwleczenia skręta. Co prawda jako prolek (i to kapryśny) kodeina to słaby przykład, ale lepszym z dokładnymi liczbami z pamięci nie dysponuję niestety. W każdym bądź razie na pewno warto spróbować. Tolerancja również wolniej rośnie, bo jeszcze praktycznie w połowie lutego stosowałem te same dawki buprenorfiny (0,4mg 3 razy dziennie) co pod koniec grudnia, mając takie same efekty. Obecnie dawkę buprenorfiny zredukowałem bez żadnych problemów fizycznych czy psychicznych, tak nawiasem mówiąc. O tym jak taki roztwór zrobić już pisałem wcześniej w tym temacie, więc nie będę się powtarzał. Miłych i udanych eksperymentów!


****
Źródła:
[1] https://www.jpsmjournal.com/article/S08 ... 8/fulltext

[2 ]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15943961

[3] https://www.researchgate.net/publicatio ... of_Opioids
Rejestracja: 2014
  • 3000 / 417 / 0

Fajny art, a ja już dziś zaczynam przygodę z tym lekiem - oczywiście LDN.

Już tak obciąłem tramca (do 50mg retarda) że nie ma na co czekać, pogoda dopisuje - w sensie że nie chce mi się aż tak grzać i co najważniejsze chcę raz na zawszę skończyć z opiatami, a ten okres letni będzie najważniejszy bo tak jakbym grzał chociaż małe dawki to później znowu jesien/zima i lipa, branie opio znowu zwiększyłoby się na pewno czego nie chcę bo już wtedy może być za późno, w sumie teraz jest za późno ale lepiej później niż wcale.

Może a nawet liczę, że LDN przyspieszy w większym stopniu moją regenerację organizmu, endorfin i zmniejszy ból poopiatowy który jeszcze mnie trzyma od kręgosłupa po lędźwie aż do mieśni nóg.

Będę zdawał relację. Pozdr
Rejestracja: 2014
  • 3000 / 417 / 0

Co do całego tematu to wiadomo, że post pod postem będzie bo wolno się rozwija temat, także proszę moderatora o przymknięcie oka.

No i tak o, wtedy jak pisałem ostatni post 7 kwietnia, że zaczynam przygodę z tym lekiem.

Byłem na 50mg tramadolu z rana, ale jednak mnie pod korciło i ok. godziny 16-17 wziąłem 200mg tramca. Ale jednak trzymałem się tego, że na noc przyjmę dawkę 1mg naltreksonu i tak uczyniłem.

I powiem wam (możecie wierzyć lub nie) bo wrzuciłem na sen kwetiapine 100mg którą biorę zawsze i te 1mg. A że kwetiapina coś mi ostatnio wolno się ładuje to nartlekson poczułem prawie, że od razu i efekty były chujowe, (a kładłem się w miarę dobrym humorze) to na wstępie spadek nastroju i to mocny, jakieś chujowate przemyślenia i na szczęście kwetiapina zrobiła robotę i zasnąłem, a miałem jeszcze tramca na święta wielkanocne a z LDN dałem sobie spokój.

Dziś zamierzam ponownie przed snem wziąć 1mg, (od opio jestem czysty 2 dni) to już lepiej a stężenie na pewno nie miałem duże, także jak dziś znowu wystąpi podobny efekt będę musiał jeszcze kilka dni poczekać, jeśli nie wystąpi to już terapię LDN powinienem rozpocząć.

Tylko mała informacja, jednak nie ładujcie LDN jeśli w dany dzień braliście opio, bo można się trochę zdziwić.

A takie moje małe przemyślnie, to mam wrażenie że LDN jest dosyć silny i na wstępie zabiera chyba do zera endorfiny po czym później możliwe, że nadprodukcja jest rzeczywiście bardzo wysoka/silna, no jeśli po 1mg mi dało takie efekty to może mieć sens (oczywiście jeśli w organizmie nie ma egzogennych opioidów)

CDN.
Rejestracja: 2014
  • 3000 / 417 / 0

No i tej nocy wszystko było okej, to był drugi dzień na czysto bez opio, ale uważajcie na swoje stężenie bo dla Ciebie może to jeszcze potrwać, także ja kontynuuje doświadczenie.

CDN.
Rejestracja: 2020
  • 3 / / 0

LDN:
1. Niektórzy ludzie uważają, że dzienna dawka tak niska, jak 2 mg jest skuteczna, a inni odkryli, że największe korzyści osiągają stosując dwie dawki po 4,5 mg każdego dnia (w odstępie 12 godzin). W dotychczasowych badaniach klinicznych stosowano pojedynczą dawkę dzienną 4,5 mg i dla większości użytkowników ta dawka wydaje się skuteczna.
2. Dotychczasowe badania kliniczne nie wykazały żadnej różnicy w działaniu, jeśli LDN jest przyjmowany wieczorem lub rano. Większość użytkowników woli przyjmować go wieczorem, jednak u niektórych osób czasami przeszkadza to w zasypianiu, a dla tych osób preferowane jest przyjmowanie go rano.
3. Według badań dr Zagona optymalna dzienna dawka LDN wynosi od 2,5 do 10 mg. Można sobie wyobrazić, że niektóre osoby, w zależności od ich metabolizmu, odniosłyby korzyści z przyjmowania dwóch dawek dziennie po 3 mg lub 4,5 mg, w odstępie 12 godzin,
4. Tabletki LDN nie wymagają przechowywania w lodówce. Ciecz LDN może wymagać schłodzenia
5. Wyjątkowo kwaśne środowisko żołądka może zmienić strukturę i stabilność naltreksonu. To z kolei zmniejsza biodostępność (ile organizm może faktycznie wykorzystać) i ostateczną skuteczność leku.
Rejestracja: 2019
  • 1425 / 121 / 0

Ka się zmagam z bardzo ciężką chorobą autoimmunologiczna która jest nie nieuleczalna i jedyny ratunek dla mnie to przeszczep szpiku kostnego.. mialem chemioterapię itp i nie pomogło a wrecz pogorszyło mój stan zdrowia wiec w naltreksonie jest jakaś nadzieja dla mnie ..
Rejestracja: 2020
  • 3 / 2 / 0

czy można brać LDN i mikrodozować grzyby?
Posty: 80 Strona 8 z 8
Wróć do „Inne opioidy”
Na czacie siedzi 1580 uczestników Wejdź na czata

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości