Dyskusja na temat grzybów halucynogennych, m.in. łysiczki lancetowatej i muchomora czerwonego.
Więcej informacji: Grzyby w Narkopedii [H]yperreala
ODPOWIEDZ
Posty: 47 • Strona 5 z 5
  • 21 / 1 / 0

23 maja 2021Satelitarny pisze:
@245trioxin

https://testosterone.pl/wiedza/lions-ma ... awkowanie/

Pod tym linkiem jest obszerny opis działania z powołaniem się na badania na temat działania soplówki. Można kupić na Największym Portalu Aukcyjnym.


soplówka.png
Z tego co czytałem to ekstrakty bez standaryzacji to zwykłe siano lub działa tak samo jak sam sproszkowany grzyb, nawet ekstrakty 100:1. Już lepiej kupić Swansona 20 dni suplementacji 1.5g dziennie 15 zł.
  • 21 / 1 / 0

Podręcznik 2021 Medicinal Herbs and Fungi: Neurotoxicity vs. Neuroprotection
https://www.springer.com/gp/book/9789813341401

"Uprawiany grzyb jadalny, Hericium erinaceus (Lion's mane lub Monkey's head) znany jako "Houtou" lub "Shishigashira" w języku chińskim i "Yamabushitake" w języku japońskim), był często przepisywany w TCM, jako ważny grzyb leczniczy o właściwościach immunomodulacyjnych, przeciwutleniających, przeciwzapalnych, przeciwnowotworowych i neuroprotekcyjnych (Thongbai et al. 2015; Badalyan et al. 2019; El Sayed i Ghoneum 2020). Współczesne badania mykofarmakologiczne zwróciły znaczną uwagę na H. erinaceus jako neuroprotektor w celu zapobiegania i łagodzenia NDD, w tym AD, PD i innych form demencji, lęku lub depresji (Mizuno 1999; Wong et al. 2007, 2011, 2012, 2014; Ma et al. 2010; Nagano et al. 2010; Mori et al. 2011; Kim et al. 2014; Phan et al. 2014a, b, 2019; Thongbai et al. 2015; Cheng et al. 2016; Kuo et al. 2016; Zhang et al. 2016a; Spelman et al. 2017; Chong et al. 2019; Jang et al. 2019; Kushairi et al. 2019; Saitsu et al. 2019; Üstün and Ayhan 2019; Limanaqi et al. 2020; Yadav et al. 2020). H. erinaceus zawiera duże ilości antyoksydantów i polisacharydów (β-glukanów); ponadto, silny katalizator regeneracji tkanki mózgowej pomaga poprawić pamięć i funkcje poznawcze. Owocniki i grzybnia H. erinaceus posiadają właściwości immunomodulujące, przeciwnowotworowe, hipoglikemiczne i przeciwstarzeniowe. Grzyb ten może być uważany za użyteczne środki terapeutyczne w zarządzaniu i/lub leczeniu NDD (Ma et al. 2010; Wong et al. 2012; Kim et al. 2014; Cheng et al. 2016; Zhang et al. 2016a; Diling et al. 2017; Chong et al. 2019). Owocniki i sfermentowane grzybnie H. erinaceus odnotowano produkcję różnych grup związków bioaktywnych (polisacharydów, białek, lektyn, pochodnych fenolowych i terpenoidów), wśród których dwie klasy terpenoidów - hericenony i erinacyny stymulują syntezę czynnika wzrostu nerwów (NGF)- czynnika neurotroficznego i neuropeptydu zaangażowanego głównie w regulację wzrostu, utrzymania, proliferacji i przeżycia niektórych neuronów docelowych (Kim et al. 2014; Thongbai et al. 2015). Izolacja, wyjaśnienie strukturalne i bioaktywność hericenonów i erinacyny z owocnika i grzybni H. erinaceus zostały zrecenzowane (Kawagishi et al. 1991; Ma et al. 2010; Phan et al. 2014a; Li et al. 2018). Stwierdzono, że hericenony i erinacyny promują ekspresję czynnika neurotroficznego (NTF) związanego z proliferacją komórek. Jednak tylko erinacyna A ujawniła właściwości terapeutyczne w ośrodkowym układzie nerwowym szczurów doświadczalnych (Li i wsp. 2018). Ostatnio doniesiono o badaniach przesiewowych 58 biomolekuł wyizolowanych z H. erinaceus i ich aktywności neurotropowej (Aparicio-Razo 2020). Cztery benzyloalkoholowe pochodne hericenonów B-E wywierają NTA w komórkach PC12 poprzez szlaki sygnałowe kinazy 1/2 (ERK1/2) regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym (extracellular signal-regulated 21 kinase 1/2) oraz kinazy fosfoinozytide3/AKT lub kinazy białkowej B (PI3K/AKT) (Phan et al. 2014a). Hericenony, inhibitor enzymu β-sekretazy poprawiały dysfunkcję mitochondriów, wewnątrzkomórkowy poziom Ca 2+, hamowanie produkcji ROS, wzrost mitochondrialnego potencjału błonowego (MMP) i poziomu ATP, a także regulację ekspresji genów kodujących białka p21, COX I, COX II, PARP1 i NF-κB, mogą być sugerowane jako neuroprotektanty w leczeniu różnych NDD (Diling i wsp. 2017). Hericipiny A, B, C, E, F i hericenony C, D, E, i Y-A-8-c, promowały indukcję syntezy NGF. NGF mógł wydłużać aksony neuronalne i regulować powstawanie neuronów, a także promować ich regenerację u zwierząt. Podejrzewano, że aktywność hericipin jest silniejsza w porównaniu z aktywnością adrenaliny. Odkrycie to powinno było otworzyć nową perspektywę w leczeniu demencji typu Alzheimera i neurastenii (Kawagishi i wsp. 1990, 1991; Mizuno 1999; Ma i wsp. 2010). Z bulionu hodowlanego H. erinaceus wyizolowano bioaktywne związki erinaceolaktony o aktywności regulującej wzrost roślin (Wu i wsp. 2014). Chociaż działanie przeciwdepresyjne H. erinaceus nie zostało naukowo potwierdzone i porównane z konwencjonalnymi lekami przeciwdepresyjnymi, to w oparciu o neurotroficzną i neurogenną patofizjologię depresji, właściwości lecznicze tego grzyba mogą pozwolić na opracowanie potencjalnego alternatywnego leku w profilaktyce i leczeniu depresji (Nagano et al. 2010; Chong et al. 2019). Chociaż H. erinaceus wykazał potencjał terapeutyczny w wielu chorobach neurologicznych, jego rola w śmierci neuronów wywołanej przez SE pozostaje niejasna. Obserwowano NPE surowych ekstraktów uzyskanych z H. erinaceus przed i po SE. W 7 dniu po SE, zwierzęta leczone 60 mg/kg i 120 mg/kg H. erinaceus wykazały poprawę przeżywalności neuronów hipokampa, podczas gdy te leczone 300 mg/kg wykazywały podobną śmierć neuronów do tej z kontroli traktowanych pojazdem. Tak więc, H. erinaceus, jako neuroprotektant może być stosowany w zapobieganiu śmierci neuronów po napadach padaczkowych (Jang i wsp. 2019). Ujawniono neurobiologiczne działania H. erinaceus, takie jak wpływ na wzrost i różnicowanie neurytów w komórkach PC12. NPE dwóch polisacharydów o wysokiej masie cząsteczkowej (1.7 ? 10(5)Da, 1,1 ? 10(5)Da) uzyskanych z EE H. erinaceus wykazały, że 250 μg/mL polisacharydu zapobiegało indukowanemu przez Aβ kurczeniu się i degradacji jądrowej komórek PC12. Polisacharydy, z wyjątkiem NPE, wykazywały również działanie AOA (Cheng i wsp. 2016). H. erinaceus był szeroko badany in vivo i in vitro jako stymulator wzrostu neurytów w hodowanych komórkach hybrydowego klonu neuronalnego NG108-15 i szczurzych komórkach PC12 (Phan i wsp. 2014a; Wong i wsp. 2007, 2011, 2012, 2014, 2016). Wzmocnienie obwodowej aktywności neuroregeneracyjnej (NRA) przez AE z uprawianego H. erinaceus po urazie zmiażdżeniowym in vivo, jak również fizjologiczne mechanizmy jego wpływu na wzrost i rozwój kultur komórek neuronalnych, poprawę funkcjonalnej regeneracji po urazie nerwu, wraz z jego neurotropowym i neurotroficznym działaniem, zostały wcześniej opisane (Wong i wsp. 2011, 2012, 2014, 2016). H. erinaceus nie powodował uszkodzenia neuronów, efektu toksycznego, ani supresji oddychania komórkowego, poprawiając proces mielinizacji w dojrzałych włóknach mielinizujących. Jednakże, dalsze badania są uzasadnione w celu wyjaśnienia molekularnych mechanizmów promowania wzrostu i regeneracji aksonów przez tego grzyba. Rozwój H. erinaceus w terapiach alternatywnych jest w toku (Wang et al. 2014; Wong et al. 2014, 2016). HWE i EE z owocników H. erinaceus były badane pod kątem ich NPE. EE wykazywał silne NPE prowadzące do znacznego wzrostu żywotności neuronów poddanych działaniu H 2 O 2 , czemu towarzyszyła redukcja ROS oraz poprawa zawartości katalazy (CAT) i glutationu (GSH). Zwiększała również produkcję MMP i ATP, jednocześnie zmniejszając toksyczność mitochondrialną, ekspresję genu Bcl-2-associated X (Bax) i apoptozę jądrową, a także zmniejszała poziom NO w BV2 poddanych działaniu LPS, wskazując na aktywność przeciwzapalną (AInA) w mikrogleju. Tak więc, EE z H. erinaceus może być uważany za potencjalny środek neuroprotekcyjny i przeciwzapalny (Phan et al. 2019; Kushairi et al. 2019). Doustne podawanie biomasy grzybni H. erinaceus przez 3 miesiące wykazało NPE w eksperymentalnym modelu zwierzęcym. Upregulacja LXA4 była związana ze zwiększoną zawartością białek wrażliwych na redoks. Maksymalną indukcję LXA4 zaobserwowano w korze mózgowej i hipokampie, a następnie w substantia nigra, striatum i móżdżku (Trovato i wsp. 2016b). Uszkodzenie nerwów obwodowych (PNI) jest istotnym problemem zdrowotnym. Wgląd w ten proces jest ważny dla rozwoju nowych, skutecznych terapii. NGF odgrywa istotną rolę w przetrwaniu, wzroście i utrzymaniu różnych neuronów w układzie nerwowym. Badanie NPE H. erinaceus i NGF na mysim modelu PNI wykazało, że H. erinaceus wykazuje wyższe NPE w porównaniu do NGF. Kombinacja obu zwiększa zdolność do regeneracji aksonalnej aksotomizowanych neuronów u myszy. Co więcej, H. erinaceus zapobiega śmierci neuronów i regeneruje ich aksony, dlatego może służyć jako neuroprotekcyjny i neuroregeneracyjny środek w leczeniu PNI. Dalsze badania nad H. erinaceus jako potencjalnym źródłem biokomponentów do leczenia PNI są uzasadnione (Üstün i Ayhan 2019). Właściwości neuroprotekcyjne grzybni H. erinaceus wzbogaconej w erinacyny mogą przyczynić się do dalszych badań nad terapeutyczną rolą tego grzyba. Badania przedkliniczne wykazały, że codzienne spożywanie H. erinaceus wzbogaconego w erinacyny może zapobiegać wystąpieniu udaru niedokrwiennego mózgu, AD, PD oraz depresji (Li i wsp. 2018). Doustna suplementacja H. erinaceus powoduje specyficzną i selektywną poprawę zachowań związanych z poszukiwaniem nowości i rozpoznawaniem obiektów u myszy (Rossi et al. 2018). Badania związane z wpływem doustnej suplementacji diety H. erinaceus na funkcjonowanie mózgu są nieliczne; odnotowano jednak wpływ na zdolności poznawcze i neurotransmisję w hipokampie u myszy typu dzikiego (Nagano et al. 2010; Brandalise et al. 2017; Lucius 2020). Kilka bioaktywnych związków H. erinaceus zostało opracowanych jako suplementy diety i leki alternatywne (Kawagishi et al. 1990, 1991; Hobbs 2004; Jiang et al. 2014; Wang et al. 2014, 2019a, b; Friedman 2015; Thongbai et al. 2015; He et al. 2017; Li et al. 2018; Rossi et al. 2018; Trovato Salinaro et al. 2018). Nowy produkt grzybowy dostępny na rynku w leczeniu AD i demencji został opracowany na standaryzowanych ekstraktach, zawierających hericynony i amiloban z H. erinaceus. Jednak korespondencja aktywnych składników grzyba, które powodują obserwowane efekty, często nie jest jasna (Chang i Wasser 2012; Lindequist 2013; Wang i wsp. 2014; Pieniążek 2016). Ponieważ NDD jest związana ze stresem oksydacyjnym, w jej zapobieganiu i leczeniu sugeruje się terapię antyoksydacyjną. Antyoksydacyjny produkt Antia opracowany z H. erinaceus i kilku roślin (Centella asiatica, Dioscorea villosa, Salacia reticulata i Phyllanthus emblica) wykazał NPE u myszy indukowanych AD. Co więcej, leczenie z Antia wykazało ochronny efekt na malondialdehyd (MDA), NF-κB, IL-6, TNF-α i amyloid-β i inne związki (El Sayed i Ghoneum 2020). W ostatnim czasie badano również H. erinaceus jako potencjalną żywność wzbogaconą w lit. Wspólna uprawa H. erinaceus z chlorkiem litu powoduje zależny od stężenia pobór litu i jego akumulację w owocnikach H. erinaceus, co może być użyteczne jako uzupełnienie codziennej diety w lit, u podstaw którego leżą korzystne efekty w mózgu (Limanaqi et al. 2020). Dalsze badania powinny być jednak prowadzone w zaburzeniach psychicznych."
  • 134 / 2 / 0

jakie dawki i jak podzielone dziennie przyjmujecie?
Z jedzeniem, przed?
Co do samego produktu, polecacie jakąś konkretną markę czy bez większej różnicy?
Myślę o rozpoczęciu suplementacji tym specyfikiem.
  • 97 / 5 / 0

Znalazłem na youtube dość treściwy materiał o tym grzybku. Jest tam mowa o tym jakiego suplementu należy szukać.

https://www.youtube.com/watch?v=bJdtXYupIwI

Sam chciałbym mieć dostęp do standaryzowanego i sprawdzonego produktu. Do tej pory testowałem tylko napar z sproszkowanej soplówki i mogę potwierdzić że tak spożyta na mnie działa. Nie jest to jednak forma wygodna.
  • 134 / 2 / 0

@up
Dzięki za filmik.
Możesz powiedzieć lub podać link do tej soplowki której używasz do sporządzenia naparu?

Według filmiku najlepiej jeśli jest to produkt z owocnika i grzybni, niestety znaleźć na polskich stronach coś takiego jest ciężko. Podał pod filmikiem link do tego którego sam używa, ale 34 czy tam 35 dolców to sporo za miesiąc suplowania
  • 97 / 5 / 0

Użyłem soplówki z popularnego sklepu zielarskiego który ma ogród w nazwie.

Jeśli idzie o suple to właśnie na filmie była mowa o miksie prochu z owocnika, grzybni i po obróbce termicznej. Trudno coś takiego znaleźć bo wszędzie są ekstrakty z samej grzybni/owocników standardyzowane głównie na jeden składnik - hericenony, a jak wiemy z filmu ten grzyb ma wiele więcej składników.
  • 134 / 2 / 0

@245trioxin

Zrobiłem jeszcze research i poza tym konkretnym który jest u niego w linku( tak jak pisałeś, miks owocnik,grzybnia i po obróbce) to znalazłem jeszcze jeden supel z firmy który w nazwie ma jeden ze stanów(ten najbogatszy i najludniejszy) USA, również posiada miks owocnik+ grzybnia ( ale co do obróbki termicznej to brak info) - wychodzi taniej niż ten pierwszy, bo ok.230 zł na 2 miechy, ale ostatnio był kod na zniżkę 20% więc może jeszcze taniej.
W każdym razie z ciekawosci skusiłem się i zamowilem ten pierwszy i czekam na paczuszkę.
ODPOWIEDZ
Posty: 47 • Strona 5 z 5
Newsy
[img]
Jacht z kokainą o wartości 80 milionów funtów zmierzał w stronę Wielkiej Brytanii

Prawie tona „narkotyku klasy A” została znaleziona na jachcie płynącym z wysp karaibskich do Wielkiej Brytanii. Jej rynkowa wartość została oszacowana na 80 milionów funtów.

[img]
Handel narkotykami: Rynek odporny na COVID-19. Coraz większe obroty w internecie

Dynamika rynku handlu narkotykami po krótkim spadku w początkowym okresie pandemii COVID-19 szybko dostosowała się do nowych realiów, wynika z opublikowanego w czwartek (24 czerwca) przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) nowego Światowego Raportu o Narkotykach.

[img]
Meksyk: Sąd Najwyższy zdepenalizował rekreacyjne spożycie marihuany

Sąd Najwyższy zdepenalizował w poniedziałek rekreacyjne spożycie marihuany przez dorosłych. Za zalegalizowaniem używki głosowało 8 spośród 11 sędziów. SN po raz kolejny zajął się tą sprawą, jako że Kongres nie zdołał przyjąć stosownej ustawy przed 30 kwietnia.