Leki przeciwdepresyjne, tymoleptyki - SSRI, SNRI, iMAO, TLPD i inne
Zobacz też: Wikipedia
ODPOWIEDZ
Posty: 83 • Strona 1 z 9
  • 23 / / 0
Wciąż nierozwiązaną zagadką jest fakt powolnego (trwającego 3-4 tygodnie) początku działania leków przeciwdepresyjnych. Uważa się, że długotrwałe podawanie jest niezbędne dla rozwinięcia się zmian wtórnych, właściwych, polegających na modulacji funkcji receptorów neuroprzekaźnikowych. Są to zmiany o charakterze adaptacyjnym, jednak ich ukierunkowanie sprzyja tłumieniu symptomów depresji (narasta np. funkcja pobudzających receptorów a maleje oddziaływanie receptorów o charakterze hamującym). Jako przykład podać można zmniejszenie wrażliwości receptorów adrenergicznych alfa-2 i serotoninowych typu 5-HT-1. Szczególnie istotne wydaje się osłabienie działania (desesytyzacja) podtypu receptorów 5-HT-1A, co prowadzi do długotrwałej aktywacji neuronów serotoninergicznych.
Zrodlo: Polska Akademia Nauk
Tak wiec odnosnie opoznionego dzialania lekow SSRI-jeszcze nikt nie zna przyczyny.

Co do wikipedii, ne wyjasnila ona opoznionego dzialania SSRI, ale wyjasnila skad sie biora efekty uboczne, otoz:
W pierwszym okresie stosowania leki z grupy SSRI powodują blokowanie transportera serotoninowego w zakończeniach aksonalnych i okolicach somato-dendrytycznych neuronów serotoninergicznych. W wyniku tego następuje zmniejszenie wrażliwości receptorów serotoninergicznych 5HT1A zlokalizowanych w okolicach somato-dendrytycznych i stymulacja uwalniania serotoniny z zakończeń aksonów. Powoduje to w konsekwencji pobudzenie serotoninowych receptorów postsynaptycznych, m.in. typu 5HT2A, 5HT2C, 5HT3 i 5HT4. Działanie to jest wspólne dla wszystkich leków z grupy SSRI i związane z podobnymi objawami ubocznymi SSRI wykazują powinowactwo do receptorów serotoninowych, muskarynowych i receptorów sigma w ośrodkowym układzie nerwowym.
Dziekuje za uwage i pozdrawiam

Przyklejam - Lotnik
Ostatnio zmieniony 12 kwietnia 2013 przez Lotnik, łącznie zmieniany 6 razy.
Powód: wygrzebałem i przeniosłem
Jestem tu w celach edukacyjnych.
  • 454 / 20 / 0
Chciałem Wam przedstawić schemat działania leków z grupy SSRI .Jest to wynik szczegółowej analizy przeze mnie wielu naukowych opracowań w tej materii.Wierze ze przyda Wam sie ponizsza rozprawa.

Synapsy dzielimy na presynaptyczne i postsynaptyczne.Synapsa presynaptyczna zawiera pęcherzyki z neurotransmiterem (serotoniną) i autoreceptory oraz czujniki wychwytu zwrotnego.
Synapsa postsynaptyczna nie zawiera pęcherzyków z neurotransmiterem ,posiada natomiast heteroreceptory które przyłączają neurotransmiter wyrzucony przez synapse presynaptyczną.
Przestrzeń międzysynaptyczną wypełnia neurotransmiter.

Mechanizm działania SSRI.
Autoreceptory to czujniki regulujące ilość serotoniny jaka ma się znajdować w przestrzeni międzysynaptycznej i jaka ma się przedostać do synapsy postsynaptycznej(odbiorczej).Autoreceptory zlokalizowane są na synapsie presynaptycznej (zawierającej pęcherzyki z neurotransmiterem).
Jeśli neurotransmitera jest za dużo/mało w przestrzeni międzysynaptycznej autoreceptory poprzez mechanizmy homeostatyczne odpowiednio zwiększają/zmniejszają swoją czułość i hamują bądź zwiększają wydzielanie neurotransmitera.

Blokada wychwytu zwrotnego serotoniny przez leki typu SSRI powoduje zwiększenie stężenia serotoniny w przestrzeni międzysynaptycznej.To z kolei powoduje że autoreceptory odczytując ze serotoniny jest zbyt dużo w przestrzeni międzysynaptycznej (w wyniku blokady wychwytu zwrotnego dzięki SSRI) ulegają z czasem downregulacji(odwrażliwieniu).W konsekwencji po okresie latencji trwającym ok.4-8 tygodni skutkuje to tym ze autoreceptory tracą na reaktywności (czułości) i "puszczają" do przestrzeni międzysynaptycznej więcej serotoniny anizeli miało to miejsce przed tą downregulacją.
Desensytyzacja autoreceptorów 5HT1a stanowi więc kluczowy machanizm działania SSRI.Powoduje ona odwrażliwienie autoreceptorów 5HT1a co jest korzystne przeciwdepresyjnie.
Ponadto zwiększona ilość serotoniny w przestrzeni międzysynaptycznej następująca w skutek blokady wychwytu zwrotnego przez SSRI powoduje ze w synapsie postsynaptycznej następuje downregulacja(odwrażliwienie) heteroreceptorów 5HT2a co równiez jest korzystne przeciwdepresyjnie i przeciwlękowo.Downregulacja receptorów 5HT2a indukuje wydzielanie dopaminy i noradrenaliny w płacie czołowym.


Zatem:
Odwrażliwienie autoreceptorów 5HT1a oraz heteroreceptorów 5HT2a jest fundamentalnym działaniem leków z grupy SSRI i skutkuje (zwykle po upływie ok. 4-8tyg) efektem przeciwdepresyjnym i przeciwlękowym.

Warto tez mieć świadomość faktu dlaczego wyższe dawki SSRI stosuje się u osób z dodatkowym lękiem w depresji zaś niższe dawki (ok.25-50 % dawki max) wystarczają w samej depresji.Wynika to ze specjalizacji konkretnych receptorów serotoninowych i wpływu na nie leków z grupy SSRI.Otórz w depresje zaangażowany jest przede wszystkim receptor 5Ht1a –znajduje się on na synapsie post- i pre-synaptycznej-wystarczy dawka 50 mg sertraliny czy 20 mg paroksetyny by nastąpiła downregulacja autoreceptorów 5HT1a….
Jeśli zaś idzie o leczenie lęku z depresją lekami SSRI-tu należy zastosowac często max dawki by nastąpiła jak najszybciej downregulacja prolękowych receptorów serotoninowych-5HT2a które znajdują się na synapsie odbiorczej.
Zatem podbijanie dawek SSRI do maximum ma w zasadzie sens wtedy gdy chcemy uzyskać silny efekt przeciwlękowy (efekt przeciwlękowy na SSRI następuje zwykle później niż efekt przeciwdepresyjny).Wysokie dawki SSRI wiążą się początkowo z silnymi objawami nieporządanymi własnie dlatego iż stymulują „złe” receptory serotoninowe 5HT2a-permanentna ich stymulacja przez SSRI powoduje z czasem ze zmniejsza się ich czułość i pojawia się efekt przeciwlękowy.
Ostatnio zmieniony 26 stycznia 2012 przez zibimark, łącznie zmieniany 4 razy.
  • 2362 / 21 / 0
Synapsa to przestrzeń pomiędzy błoną presynaptyczną a postsynaptyczną. Nie ma przestrzeni "międzysynaptycznej", to jest przestrzeń synaptyczna
BS
  • 454 / 20 / 0
Pojęcie "przestrzeń międzysynaptyczna" ma za zadanie łatwiejsze wyobrażenie sobie budowy komórki nerwowej i dalej mechanizmu działania SSRI...wiemy ze jest błona pre -i postsynaptyczna ,łatwiej zobrazowac to co chce przekazac gdy rozdzieli się te dwie błony przestrzenią w której zachodzą wazne procesy.
  • 2362 / 21 / 0
przestrzeń międzysynaptyczna sugeruje że synapsy stykają się.
Przestrzeń synaptyczna to prawidłowa nazwa. Czyli przestrzeń pomiędzy błoną pre- a post-synaptyczną
BS
  • 454 / 20 / 0
Istota mechanizmu działania SSRI zostaje jednak zachowana.
  • 886 / 8 / 0
jako, że temat został przywołany dodam link, który również wyjaśnia mechanizm działania ssri.

http://www.antidepressantsfacts.com/ssriwork.htm
Uwaga! Użytkownik tinos jest zbanowany na hyperrealu. Nie odpowie na próbę kontaktu, ani nie przeczyta odpowiedzi na post.
  • 454 / 20 / 0
tinos -bardzo ciekawa strona.
  • 454 / 20 / 0
Wiecie co jest wadą SSRI największą-to że niewpełni jeśli wogóle downregulują receptory 5HT2a oraz 5HT2c-nie serotonina jest problemem dla ludzi z anhedonią i jak to nazywają apatią,zamuleniem i zidioceniem.Za to wszystko odpowiada stymulacja przez SSRI tychże właśnie receptorów.Ich pobudzanie trwa przez cały czas stosowania SSRI.Skutki to anhedonia,chemiczna kastracja i inne rewelacje.To jest największa wada tej grupy leków i jest to wada dosyć poważna.Są starania by ominąć downregulacje autoreceptorów serotoninowych co skróciło by początek zadziałanie leku przeciwdepresyjnego do kilku dni.Np.pełny agonista receptora 5HT1a zaczął by swe działanie przeciwdepresyjne od pierwszego dnia(buspiron jest częściowym agonistą 5HT1a stąd zwłoka w działaniu przeciwlękowym i przeciwdepresyjnym).SSRI jedynie zmniejszają liczbę receptorów prodepresyjnych (5HT2a,c) niepowodują zaś ich zupełnego wyeliminowania poprzez ich stymulację która zresztą niestety trwa przez całą farmakoterapię SSRI.
Jest jednak nadzieja-są już testowane leki omijające downregulację autoreceptorów serotoninowych a więc jak nietrudno się domyślić nie będą to inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny.Są w opracowaniu pełni i selektywni agoniści przeciwdepresyjnego receptora 5HT1a, są też w opracowanie agoniści 5HT1a oraz antagoniści 5HT2c-szczególnie ciekawa substancja.Ominięcie downregulacji autoreceptorów 5HT skraca początek zadziałania leku przeciwdepresyjnego o kilkaset procent(5-6 krotnie).
Jeśli chodzi o dopamine opracowywane są leki które jej stężenie zwiększać będą poprzez selektywny antagonizm receptora serotoninowego 5HT2c-początek działania bardzo szybki (agomelatyna oddziałuje na ten receptor ale ma słabe do niego powinowactwo).
Zatem serotonina jest super jeśli pomija stymulacje 5HT2a oraz 5HT2c i stymuluje selektywnie 5HT1a.
Dopamina zaś poprawi skutecznie objawy negatywne schizofrenii czy nastrój depresyjny poprzez antagonizm 5HT2c.
Moim faworytem jest zaś pełny agonista 5HT1a i zarazem silny antagonista 5HT2c-ciekawe czy lobby farmakologiczno-psychiatryczne dopuści taki lek na rynek-w końcu byłby on zapewne bardzo skuteczny a temu lobby chodzi o to by jego leki leczyły tylko częściowo tak by interes kręcił się cały czas a psychiatrzy mieli zajęcie .
  • 1709 / 11 / 0
Nie znam się w temacie ale skąd to opóźnienie w działaniu antydepresantów? Przecież stymulanty jak amfetamina działają od razu a działają też na podobne struktury. Poprawcie mnie jeśli się myle. Na mnie antydepresanty np. działają już po tygodniu. Z początku jest speed, nadpobudliwość psychosomatyczna i euforia, niestety po jakimś czasie jak miesiąc czy dwa efekty znikają całkowicie i musze zmienić lek. wenlafaksyna tylko trzyma poziom długo.
ODPOWIEDZ
Posty: 83 • Strona 1 z 9
Artykuły
Newsy
[img]
Jacht z kokainą o wartości 80 milionów funtów zmierzał w stronę Wielkiej Brytanii

Prawie tona „narkotyku klasy A” została znaleziona na jachcie płynącym z wysp karaibskich do Wielkiej Brytanii. Jej rynkowa wartość została oszacowana na 80 milionów funtów.

[img]
Handel narkotykami: Rynek odporny na COVID-19. Coraz większe obroty w internecie

Dynamika rynku handlu narkotykami po krótkim spadku w początkowym okresie pandemii COVID-19 szybko dostosowała się do nowych realiów, wynika z opublikowanego w czwartek (24 czerwca) przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) nowego Światowego Raportu o Narkotykach.

[img]
Meksyk: Sąd Najwyższy zdepenalizował rekreacyjne spożycie marihuany

Sąd Najwyższy zdepenalizował w poniedziałek rekreacyjne spożycie marihuany przez dorosłych. Za zalegalizowaniem używki głosowało 8 spośród 11 sędziów. SN po raz kolejny zajął się tą sprawą, jako że Kongres nie zdołał przyjąć stosownej ustawy przed 30 kwietnia.