Dział zawierający fachową wymianę zdań na tematy związane z substancjami psychoaktywnymi.
Regulamin forum
Uwaga!
Dyskusje w działach Psychofarmakologia i Syntezy winny mieć charakter możliwie jak najbardziej ścisły i naukowy. W trosce o realizację tego celu posty wszystkich użytkowników muszą zostać zaakceptowane przez moderację.
Moderacja zastrzega sobie prawo do usuwania/nieakceptowania postów, które nie spełniają powyższych założeń, nawet jeżeli są zgodne z regulaminem!
ODPOWIEDZ
Posty: 37 • Strona 3 z 4
  • 8046 / 1455 / 2
Związek układu serotoninergicznego
i układu sercowo-naczyniowego
Association between serotonergic and cardiovascular systems
Karolina Semczuk-Kaczmarek1
, Krzysztof J. Filipiak1
, Anna Szymańska-Tutak2
Anna E. Płatek1, 3, Filip M. Szymański1
, Anna Ryś1
1
I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3
Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
  • 8046 / 1455 / 2
https://link.springer.com/article/10.10 ... 20-00229-6

Projektantka Cathinones N- etyloheksedron i Buphedron wykazują różne neurotoksyczność in vitro i upośledzenie zachowania myszy
  • 8046 / 1455 / 2
Four Synthetic Cathinones: 3-Chloromethcathinone, 4-Chloromethcathinone, 4-Fluoro-α-Pyrrolidinopentiophenone, and 4-Methoxy-α-Pyrrolidinopentiophenone Produce Changes in the Spontaneous Locomotor Activity and Motor Performance in Mice with Varied Profiles.
Wojcieszak J1, Kuczyńska K1, Zawilska JB1
Author information
Neurotoxicity Research, 06 Jun 2020,
DOI: 10.1007/s12640-020-00227-8 PMID: 32506339

https://europepmc.org/article/med/32506339

Cytotoxicity/Neurotoxicity
We have previously demonstrated that the exposure of SH-
SY5Y neuroblastoma cells to 4-F-PVP and 4-MeO-PVP pro-
duces a moderate decline of their viability, measured as mito-
chondrial activity, in a time- and concentration-dependent
manner. On the other hand, both compounds evoked only a
slight damage to cell membranes at the highest concentration
used (300 μM) after 48-h exposure (Wojcieszak et al. 2018a).
Incubation of SH-SY5Y cells with 3-CMC for 24 h did not
affect their viability (Fig. 6a). Extension of the exposition time to
72 h resulted in a significant decline of SH-SY5Y cell viability in
the concentration range of 50–300 μM, with a maximal decrease
by 49% of the control value at 300 μM (Fig. 6b). After 48-h
incubation with 3-CMC (100, 200, and 300 μM), a significant
damagetothe cellmembrane was observed, with amaximal effect
of approx. 21% of positive control group at 300 μM (Fig. 6c).
Exposure of SH-SY5Y cells to 4-CMC for 24 h caused
only a benign reduction of their viability at 200 μM and
300 μM, by 11% and 12%, respectively (Fig. 6d). Longer,
72-h incubation resulted in an intensification of cytotoxicity
at 200 μM and 300 μM, and extension of cytotoxic concen-
tration range to 100–300 μM. A maximal effect of 4-CMC
after 72-h incubation, a decrease of cell viability by 50%, was
observed at 300 μM (Fig. 6e). Incubation of SH-SY5Y cells
with 200 and 300 μM 4-CMC for 48 h resulted in a significant
damage to the cell membrane, with a maximal effect of
approx. 18% of positive control group at 300 μM (Fig. 6f).
  • 8046 / 1455 / 2
https://jpet.aspetjournals.org/content/360/3/417

Analiza wpływu dwóch podstawników strukturalnych na zróżnicowane neurotoksyczne skutki leczenia ostrej metamfetaminy i mefedronu na zakończeniach nerwowych dopaminowych przy użyciu 4-metylometamfetaminy i metakatynonu

------
O tyle ciekawe badanie,że pokazuje niewielki ubytek dopy przy 4mma a dość spory przy mecie i metkacie.
Vide ryc
F3.large.jpg
To w dużym skrócie opis experymentu:
F1.large.jpg
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
  • 8046 / 1455 / 2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33609514/

S - (+) - pentedron i R - (+) - metylon jako najbardziej utleniające i cytotoksyczne enancjomery dopaminergicznych komórek SH-SY5Y: Rola MRP1 i P-gp w enancjoselektywności katynonów
  • 8046 / 1455 / 2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33435576/

Wpływ ekspozycji na mefedron i amfetaminę w okresie dojrzewania na pamięć przestrzenną w wieku dorosłym: analiza behawioralna i neurochemiczna
Paweł Grochecki et al. Int J Mol Sci . 2021.
Bezpłatny artykuł PMC
  • 8046 / 1455 / 2
słów kilka o hipokretynie
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
  • 8046 / 1455 / 2
AiN_4-1999-02.pdf
Wycinek. Reszta wyżej.

ecstasy (MDMA) I metamfetamina

Toksyczne efekty MDMA
Przyjmowaniu MOMA towarzyszy szereg objawów świadczących o wysokiej tok-
syczności związku. Większość osób po zażyciu MOMA ma kaca, który trwa dzień
lub dwa i przejawia się w postaci zmęczenia, zaburzeń koordynacji, osłabienia zdol-
ności koncentracji (wypadki), senności lub męczącego stanu pobudzenia i irytacji,
depresji, zawrotów głowy, mdłości, wymiotów, a niekiedy również ponownego prze-
żywania sytuacji i doznań z przeszłości, czyli tzw. flashbacków (46). Niektóre z tych
objawów mogą wystąpić i rozwinąć się kilka godzin po przyjęciu MOMA i wymaga-
ją szybkiego leczenia szpitalnego. Przedawkowanie narkotyku może prowadzić
'do śmierci w wyniku tzw. "złośliwego zespołu neuroleptycznego", na który skła-
dają się rozszerzanie źrenic, drgawki, spadek ciśnienia krwi, wzrost temperatury
i śpiączka (6, 17).
Objawy toksycznego działania MDMA można podzielić na ogólne i neuropsy-
chiatryczne.
00 objawów ogólnych należą: nudności, wymioty, szczękościsk, zgrzytanie zęba-
mi, kołatanie serca, tachykardia, bóle w klatce piersiowej, bóle głowy, wzmożenie
odruchów, nagle parcie na mocz, skurcze żołądka, sztywność stawów, zlewne poty,
wzmożone napięcie i bóle mięśni, uderzenia krwi do głowy, suchość w ustach, wy-
sypka skórna, oczopląs,. niewyraźne widzenie, mniejsza częstość oddechów (7), nie-
miarowość serca i asystolia (30), zapaść sercowo-naczyniowa (76), nagłe wzrosty
ciśnicnia ktwi, wynaczynienia wewnątrzczaszkowe (29, 43), wynaczynienia podpa-
jęczynówkowe (23, 33), zawały mózgowe (66, 67, 28), zakrzepica zatoki żylnej mó-
zgu (58, 44), obrzęk mózgu (13, 54, 79) anemia aplastyczna (42, 49), toksyczne uszko-
dzenie wątroby (39, 19,4,78), zespół nieprawidłowej sekrecji hormonu antydiure-
tycznego (43), hypel1ennia i ostra niewydolność nerek (74). Objawy neuropsychia-
tryczne to: lęk, uczucie psychicznego zmęczenia, drażliwość, napięcie emocjonalne,
gonitwa myśli, stany splątania (7), zawroty głowy, stany padaczkowe (59), halucynacje cje wzrokowe i dotykowe, parestezje, napady paniki (48), psychozy, wybuchy agre-
sji (15), irracjonalne zachowania zagrażające zdrowiu i życiu (16), zaburzenia pa-
mięci, ciężkie stany depresyjne i flashbacki (63, 48, 15), depersonalizacja (przekona-
nie pacjenta, że jego osobowość uległa zmianie), derealizacja (przekonanie, że ota-
czająca rzeczywistość zmieniła się na gorsze) i paranoja (usystematyzowane uroje-
nia bez osłabienia intelektu) (82, 70).
Część tych zaburzeń mogła występować w postaci niezdiagnozowanej przed przyj-
mowaniem MDMA, a narkotyk tylko je ujawnił i pogłębił, ale znaczna większość
pojawiła się de novo jako bezpośredni skutek stosowania narkotyku-----------

Ciekawa publikacja

http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/ ... ym%203.pdf

"Kryminalistyka w ujęciu naukowym"

Spis treści
Aleksandra Łągwa
Cheiloskopia jako jedna z metod kryminalistyki
i technologie w niej stosowane ........................................................................... 7
Róża Rzucidło
Cheiloskopia – znaczenie czerwieni wargowej w kryminalistyce ................... 18
Natalia Kopik
Czy morderstwo mamy w genach?
Wpływ genów MAO-A i CDH13 a skłonność do popełniania przestępstw.... 28
Wojciech Oronowicz, Adam Siwiak
Infantylizm parafiliczny (oraz pojęcia pokrewne) a pedofilia.......................... 40
Katarzyna Kamińska, Alexandra Jurczak
mefedron: charakterystyka, mechanizm działania
i wpływ na ośrodkowy układ nerwowy............................................................ 50
Arkadiusz Paweł Szajna
Metoda identyfikacji kryminalistycznej człowieka
na podstawie śladów linii papilarnych.............................................................. 59
Marek Kowalczyk, Małgorzata Dylewska, Andrzej Jakubczak
Molekularne metody identyfikacji osobniczej.................................................. 71
Paulina Winiarczyk, Przemysław Knut
Nowoczesne techniki pomiaru i obrazowania a ich wpływ na jakość
i efektywność prowadzenia czynności oględzinowych na miejscu zdarzenia. 86
Ewelina Cholewińska, Katarzyna Ognik, Anna Stępniowska, Adam Cisek,
Jacek Kosuń
Postępowanie techniczno-kryminalistyczne i sądowo-lekarskie
w przypadku zgonu z podejrzeniem o zatrucie............................................... 100
Sara Czajkowska, Katarzyna Kamińska
Przesłuchanie poznawcze, czyli techniki mnemoniczne
w służbie kryminalistyki ................................................................................. 118
Aleksandra Szabelak, Patrycja Oksejuk, Anna Czech
Selen – pierwiastek życia czy śmierci?........................................................... 130
Magdalena Krauze, Anna Stępniowska, Katarzyna Abramowicz
Śmiercionośne oblicze „Krokodyla” .............................................................. 146
Małgorzata Dylewska, Piotr Listos, Magdalena Gryzińska
Ustalenie czasu zgonu na podstawie temperatury w nerce i odbycie psa ...... 156
Anna Godlewska, Marta Iskierka, Olga Loska
Wpływ przyjmowanych leków na wyniki szybkich testów kasetkowych
na obecność substancji psychoaktywnych w moczu i ślinie .......................... 168
Monika Szopa, Joanna Markowska, Marcin Zawadzki, Wojciech Piekoszewski
Wybrane aspekty analityczne zatruć tlenkiem węgla..................................... 186
Agnieszka Mazur
Wykorzystanie palinologii w kryminalistyce ................................................. 202
Agnieszka Kęczkowska, Sylwia Dejneka, Aleksandra Seta-Koselska
Zastosowanie grafityzowanego adsorbentu węglowego,
w analizie substancji odurzających................................................................. 217
Dominika Kudaka, Ewa Kliszczewska
Zastosowanie spektrometrii mas w medycynie sądowej................................ 229
Magdalena Skiba
Zastosowanie wiedzy psychologicznej w polskim postępowaniu karnym.... 241
Indeks autorów................................................................................................ 253
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
  • 8046 / 1455 / 2
33670-36452-1-PB.pdf
Krwotok śródmózgowy po zażyciu amfetaminy
Intracerebral haemorrhage after amphetamine use
Katarzyna Kępczyńska, Aleksandra Podlecka-Piętowska, Beata Zakrzewska-Pniewska
Katedra i Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
_______________________________________

Podsumowanie
Z zażywaniem amfetaminy wiąże się wysokie
ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego. Rokowa-
nie jest w tych przypadkach poważne, a śmiertel-
ność bardzo wysoka i sięga około 60%. Jedynie 21%
chorych, którzy przeżyli krwotok, ma szansę na
osiągnięcie niezależności w ciągu 6 miesięcy od
zachorowania i do tej grupy o korzystnym rokowa-
niu zaliczała się opisywana pacjentka. Warto pa-
miętać o takiej możliwej etiologii krwawienia
u pacjentów z krwotokiem śródmózgowym,
zwłaszcza w młodszej grupie wiekowej.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
  • 8046 / 1455 / 2
Smacznego 🤣🤣🤣

Rozbili na pojedyncze podpunkty wszystkie możliwe efekty toksyczne stymulantów

https://www.mdpi.com/2076-3921/10/3/381 ... s-10-00381

Otwarty dostępPrzejrzeć
Leki psychoaktywne - od struktury chemicznej do stresu oksydacyjnego związanego z neurotransmisją dopaminergiczną. Recenzja
przez George Jîtcă 1,Bianca E. Ősz 1, *,Amelia Tero-Vescan 2 iCamil E. Vari 1OrcID
1
Katedra Farmakologii i Farmacji Klinicznej, Wydział Farmacji, George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș, 540142 Târgu Mureș, Rumunia
2
Katedra Biochemii, Wydział Farmacji, George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș, 540142 Târgu Mureș, Rumunia
*
Autor, do którego korespondencja powinna zostać zaadresowana.
Redaktor naukowy: Ferdinando Nicoletti
Przeciwutleniacze 2021 , 10 (3), 381; https://doi.org/10.3390/antiox10030381
Otrzymano: 22 stycznia 2021 r. / Poprawiono: 24 lutego 2021 r. / Przyjęto: 1 marca 2021 r. / Opublikowano: 4 marca 2021 r.

Kilka cytatów 😎


1)

Aby ocenić neurotoksyczność indukowaną przez pochodne katynonu i amfetaminy, konieczne jest zbadanie wpływu na transportery i receptory katecholamin; wynikiem interakcji jest jakościowa i / lub ilościowa modyfikacja normalnych szlaków sygnałowych. Te cele biologiczne podlegają cytotoksyczności wywieranej w wyniku indukcji stresu oksydacyjnego. Zatem neurotoksyczność indukowana przez te dwie klasy leków opiera się na ich zdolności do wywoływania procesów zapalnych prowadzących do nieodwracalnej degeneracji (tj. Nieodwracalnej cytotoksyczności). Związek między toksycznością neuronalną a zwyrodnieniem jest ściśle związany z ilością leku docierającego do ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Różnice między związkami (pochodne katynonu i analogi nie-β-keto-amfetaminy) wynikają z różnych zdolności do przekraczania bariery krew-mózg (BBB). Ponieważ celem tych leków jest mózg, możliwość dotarcia do poziomu tego narządu zależy nie tylko od drogi podania, ale także od ich właściwości fizykochemicznych (od których zależy penetracja BBB). Ponadto jest możliwe, że zmieniona funkcja bariery może powodować skutki związane z neurotoksycznością. Wiadomo, że cząsteczki o wskaźniku przepuszczalności większym niż 1 mogą łatwo przekroczyć barierę BBB. Należy zauważyć, że związki o wskaźniku przepuszczalności większym lub równym 3 mają wysoką przepuszczalność, a te o wskaźniku większym niż 10 mają bardzo wysoką przepuszczalność. MDPV wykazuje najwyższy stopień lipofilności.17 ]. Nadużycie wiąże się ze zmianami w przepuszczalności BBB. Ponadto do tej zmiany dodaje się ekscytotoksyczność, która wpływa na dystrybucję leku i jest związana z masowym generowaniem RFT. Na tym polega mechanizm indukowanej neurotoksyczności [ 18 ].

2)

Badania na zwierzętach sugerują, że mefedron stymuluje funkcje motoryczne, a przewlekłe stosowanie powoduje postępującą utratę neuronów 5-HT i DA w obszarze hipokampu i prążkowia [ 111 , 112 , 113 ]. Przyczyna tego masowego uszkodzenia neuronów DA nie została jeszcze wyjaśniona, ale postawiono hipotezę, że stres oksydacyjny wywołany przez ROS i RNS może być głównym czynnikiem. Pochodzenie tych reaktywnych gatunków to neuroprzekaźniki, zwłaszcza DA i wpływ środków psychoaktywnych na mitochondrialne ETC [ 111 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119]. Pomimo systemów antyoksydacyjnych, wolne rodniki kumulują się, powodując natychmiastowe uszkodzenia molekularne (np. Karbonylację białek, peroksydację lipidów) [ 17 ] i degradację narządów komórkowych, odgrywających ważną rolę w rozwoju i progresji chorób neurodegeneracyjnych [ 111 ]. U nastolatków stres oksydacyjny wywołany nadużywaniem leków psychoaktywnych wpływa zarówno na neurony korowe, jak i na przenoszenie do struktur podkorowych, co ma wpływ na funkcje poznawcze [ 120 , 121 ]. Generalnie, spożycie leków psychostymulujących wywiera działanie prooksydacyjne, aw hipokampie i korze przedczołowej [ 113], zmniejsza całkowitą zdolność przeciwutleniającą, aktywność enzymów przeciwutleniających, a także zwiększa stężenie malonodialdehydu (MDA) [ 122 , 123 ], ponieważ mózg zawiera znaczne ilości lipidów i metali przejściowych, co powoduje zmianę transmisji międzyneuronowej [ 121 , 122 ]. Wśród objawów klinicznych, które pojawiają się po spożyciu substancji o strukturze β-keto-amfetaminy, są hipokinezja i dystonia, sugerujące modyfikacje układu pozapiramidowego, podobne do choroby Parkinsona [ 124 ] , z zastrzeżeniem, że stosowanie mefedronu nie powoduje wywoływać drżenie spoczynkowe [ 79 ]. Możliwą przyczyną tych objawów jest nagromadzenie się manganu [ 125 ] używanego do syntezy leku [126 ], w gałce bladej wewnętrznej [ 127 ] oraz w części zbitej istoty czarnej [ 128 ], gdzie wywiera różne działanie cytotoksyczne, w tym wytwarzanie wolnych rodników i apoptozę w ciele prążkowanym [ 129 , 130 ]. Nie ma antidotum na zatrucie manganem lub mefedronem, a klasyczne leki przeciw parkinsonizmowi nie są skuteczne w tym zespole

Reszta w linku wyżej.
ODPOWIEDZ
Posty: 37 • Strona 3 z 4
Artykuły
Newsy
[img]
Jacht z kokainą o wartości 80 milionów funtów zmierzał w stronę Wielkiej Brytanii

Prawie tona „narkotyku klasy A” została znaleziona na jachcie płynącym z wysp karaibskich do Wielkiej Brytanii. Jej rynkowa wartość została oszacowana na 80 milionów funtów.

[img]
Handel narkotykami: Rynek odporny na COVID-19. Coraz większe obroty w internecie

Dynamika rynku handlu narkotykami po krótkim spadku w początkowym okresie pandemii COVID-19 szybko dostosowała się do nowych realiów, wynika z opublikowanego w czwartek (24 czerwca) przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) nowego Światowego Raportu o Narkotykach.

[img]
Meksyk: Sąd Najwyższy zdepenalizował rekreacyjne spożycie marihuany

Sąd Najwyższy zdepenalizował w poniedziałek rekreacyjne spożycie marihuany przez dorosłych. Za zalegalizowaniem używki głosowało 8 spośród 11 sędziów. SN po raz kolejny zajął się tą sprawą, jako że Kongres nie zdołał przyjąć stosownej ustawy przed 30 kwietnia.