Dział poświęcony niesklasyfikowanym wyżej substancjom, których struktura zawiera w całości cząsteczkę morfiny – dihydrokodeina, etylomorfina, hydromorfon, oksykodon i inne.
ODPOWIEDZ
Posty: 697 • Strona 1 z 70
 • 627 / 59 / 0
Hej, w związku z częstymi pytaniami ile oxy wziąć na pierwszy raz, albo jak go przygotować do podania - oddaję w Wasze ręce FAQ o oksykodonie. Nie jest jeszcze skończony, brakuje dwóch ostatnich punktów, opisu przygotowania tabsów do podania dożylnego i podlinkowanej bibliografii, dokończę to wieczorem. Proszę o opinie, byc moze czegoś waszym zdaniem brakuje? Zapraszam do komentowania :)

-------------------------------------------------

Oksykodon (OxyContin, Oxydolor) - FAQ

Spis Treści:
1. Opis substancji
2. Formy leku dostępne na rynku
3. Zdobywanie leku
4. Biodostępność, szybkość działania, czas działania
5. Dawkowanie
6. Interakcje, wzmacnianie działania
7. Przygotowanie do podania
a) doustnego
b) dożylnego
c) donosowego
d) doodbytniczego
8. Przedawkowanie
9. Efekty abstynencyjne w przypadku rozwinięcia się uzależnienia
10. Odstawianie w przypadku uzależnienia

---------------------------------------------------------------------------


1. Opis substancji

Oksykodon (dawna nazwa Eukodal) -

to organiczny związek chemiczny, pochodna kodeiny, silny opioidowy lek przeciwbólowy zsyntetyzowany po raz pierwszy w 1916 r. w Niemczech z tebainy. W medycynie stosuje się oksykodon głównie w postaci soli – chlorowodorku oksykodonu. [1]

W Stanach Zjednoczonych jest nazywany "hillbilly heroin" (heroina dla wieśniaków), ponieważ działaniu psychoaktywnym przypomina heroinę.

Oksykodon wykazuje powinowactwo do receptorów k (silne), μ (słabe) i d (słabe) w mózgu, rdzeniu kręgowym i narządach obwodowych. Jest on agonistą receptorów opioidowych niewykazującym działania antagonistycznego. Wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwlękowe, przeciwkaszlowe i uspokajające. [2]

Dobra dostępność biologiczna oksykodonu umożliwa jego podanie w formie doustnej, domięśniowej, dożylnej, doodbytniczej, podskórnej, donosowej, przez śluzówkowej oraz nadtwardówkowej. [3]

Oksykodon wiąże się z białkami w 45%. Metabolizowany jest w jelicie i w wątrobie z udziałem enzymów CYP3A4 i CYP2D6 oraz cytochromu P-450 do noroksykodonu i oksymorfonu oraz do różnych związków sprzężonych z kwasem glukuronowym. Część powstałych metabolitów wykazuje aktywność farmakologiczną, ale nie przyczyniają się w istotny sposób do ogólnego działania oksykodonu. To substancja macierzysta powoduje najsilniejszy efekt psychoaktywny – jeden z metabolitów, oksymorfon wykazuje duże powinowactwo do receptorów μ, jednak powstaje w bardzo małych ilościach, z kolei noroksykodon wykazuje średnie powinowactwo do receptorów μ, ale posiada tylko 17% aktywności oksykodonu, zaś noroksymorfon nie przechodzi przez barierę krew-mózg, stąd nie jest psychoaktywny. [4] Oksykodon i jego metabolity wydalane są z moczem i kałem. Lek przenika przez łożysko i do mleka matki. Jego okres półtrwania wynosi 4-6 godzin [2] ; (niektóre źródła podają okres półtrwania 8 godzin)

2. Formy leku dostępne na rynku

Oksykodon na rynku polskim jest sprzedawany w formie leków o przedłożonym uwalnianiu - o nazwie OxyContin i Oxydolor. Dostępny jest on w dawkach: 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg i 80 mg.

Na naszym rynku nie występuje w formie tabletek o natychmiastowym uwalnianiu!

[ external image ]

W szpitalach i hospicjach można znaleźć oksykodon w postaci roztworu do wstrzykiwań. Jego nazwa handlowa to OxyNorm. Są to ampułki 1ml zawierająca 10 mg chlorowodorku oksykodonu lub 2 ml zawierająca 20 mg chlorowodorku oksykodonu. Oxynorm dostępny nie tylko w lecznictwie zamkniętym, ale także w aptekach.

Istnieje także lek Targin, który zawiera połączenie oksykodonu z naloksonem. Występuje w dawkach: 5mg oksykodonu+2,5mg naloksonu, 10+5, 20+10, 40+20. Biodostępność naloksonu w tej formie wynosi tylko 3%, dlatego nie wywołuje pełnego efektu antagonistycznego. Praktycznie jednak nie jest on stosowany, ze względu na bardzo wysoką cenę oraz brak refundacji przez NFZ. Ponieważ nalokson jako antagonista receptorów opioidowych doskonale redukuje zaburzenia czynności jelit typowe dla terapii opioidami [5] Targin jes stosowany u osób, które mają silne zaparcia po samym oksykodonie, a nie skutkują u nich inne opioidy ani metody leczenia zaparć.

Za granicą oksykodon jest zwykle dostępny w połączeniu z innymi lekami przeciwbólowymi:
* z paracetamolem (Percocet, Endocet, Roxicet, Tylox)
* z ibuprofenem (Combunox)
* z kwasem acetylosalicylowym (Percodan, Endodan, Roxiprin)

oraz w formie leków o natychmiastowym uwalnianiu (Endone, OxyIR, OxyNorm, Percolone, OxyFAST, Roxicodon).


3. Zdobywanie leku

Oksykodon w znakomitej większości przypadków jest wypisywany osobom z bólem nowotworowym. Jednak osoby cierpiące ból o innej etiologii również mogą go otrzymać udając się do poradni leczenia bólu. Aby go otrzymać trzeba jednak mieć jakąś jednostkę chorobową powodującą silny ból potwierdzoną przez badania lekarskie. W takim przypadku należy także udokumentować próby leczenia bólu innymi metodami oraz lekami, ponieważ oksykodon jako tzw. lek narkotyczny nie jest zbyt chętnie wypisywany osobom, które nie są terminalnie chore.

Obecnie lekarze coraz częściej wypisują pacjentom oksykodon rezygnując ze stosowania morfiny, ponieważ powoduje on mniej działań niepożądanych i jest lepiej tolerowany przez zdecydowaną większość pacjentów. Głównie chodzi o mniejszy potencjał uzależniający i euforyczny, rzadziej powoduje uciążliwe dla pacjenta działania niepożądane zaparcia, senność, nudności i wymioty.

Oksykodon jest lekiem wypisywanym na tak zwanych "receptach narkotycznych" / "receptach ścisłego zarachowania" / "Rpw" . Dawniej były to po prostu różowe recepty z wtórnikiem. Od 1 stycznia 2013 wszystkie recepty są białe, a te, na których wypisywany jest oksykodon (oraz inne opioidy) posiadają unikalny 22 cyfrowy numer rozpoczynający się od 02 i na pozycji 21 posiadający cyfrę 9. Są one dokładnie weryfikowane w aptekach. Wypisuje się je także trochę inaczej niż standardowe recepty (różnica polega głównie na dokładnym cyfrowym oraz słownym opisaniu dawkowania, stosowania oraz podaniu zawartości środka odurzającego).

Oksykodon można oczywiście kupić na czarnym rynku, jednak jest on bardzo rzadko spotykany w porównaniu do np. morfiny, buprenorfiny, czy nawet fentanylu.


4. Biodostępność, szybkość działania, czas działania

Oksykodon wyróżnia się bardzo wysoką biodostępnością po podaniu doustnym - jest znacznie większa niż morfiny i wynosi aż od 60% do 87% za co odpowiada mniejszy, niż w przypadku morfiny efekt pierwszego przejścia przez wątrobę. [6]

Biodostępność w zależności od drogi podania
 • Doustnie (p.o.) - 60-87%
 • Donosowo - 46%
 • Doodbytniczo (p.r.) - 60-87%
 • Dożylnie ( i.v. ) - 100%

Szybkość działania w zależności od drogi podania
 • Doustnie (p.o.) - od 20 do 60 minut
 • Donosowo - ok. 10 -15 minut
 • Doodbytniczo (p.r.) - od 20 do 60 minut
 • Dożylnie ( i.v. ) - do 1 minuty

Czas działania w zależności od drogi podania
 • Doustnie (p.o.) - od 4 do 8 godzin
 • Donosowo - od 1 do 2 godzin, faza jest bardzo łagodna w porównaniu do innych dróg podania
 • Doodbytniczo (p.r.) - od 2 do 5 godzin
 • Dożylnie ( i.v. ) - od 30 minut do 2 godzin

5. Dawkowanie
U osób, które pierwszy raz biorą oksykodon – niezależnie od tolerancji na opioidy – często występują silna suchość w jamie ustnej, silne swędzenie, problemy z wydaleniem moczu oraz wymioty. Na swędzenie pomaga zwykłe wapno w dużej dawce.


Dawkowanie dla osób BEZ TOLERANCJI NA OPIOIDY w zależności od drogi podania
 • Doustnie (p.o.) - od 20 mg (lekka faza) do 40 mg (gruby nodding)
 • Donosowo - 20 mg, jeśli jest za słabo dodajemy po 10 mg
 • Doodbytniczo (p.r.) - od 20 do 40 mg
 • Dożylnie ( i.v. ) - ok. 10 mg

Dawkowanie dla osób ZE ŚREDNIĄ TOLERANCJI NA OPIOIDY w zależności od drogi podania
Średnia tolerancja na opioidy - np. około 900 mg kodeiny/jednoraz; 800-1000 mg tramalu / doba; 20 mg morfiny iv/jednoraz,
 • Doustnie (p.o.) - od 40 do 80 mg (nodding)
 • Donosowo - 40 mg, jesli jest za słabo dodajemy po 20 mg
 • Doodbytniczo (p.r.) - od 40 do 80 mg
 • Dożylnie ( i.v. ) - od 20 do 40 mg

Dawkowanie dla osób w ciągu Z DUŻĄ TOLERANCJI NA OPIOIDY w zależności od drogi podania
Duża tolerancja na opioidy - np. 100 mg morfiny iv/jednorazowo.
* Ponieważ u osób z dużą tolerancją ciężko jest podać górny zakres dawki, to wstawiłam znak (...)
 • Doustnie (p.o.) - od 160 - 200 mg do (...)
 • Donosowo - 160 mg, jesli jest za słabo dodajemy po 40 mg
 • Doodbytniczo (p.r.) - od 160 - 200 mg do (...)
 • Dożylnie ( i.v. ) - od 80 - 120 mg do (...)
[/list]


6. Interakcje, wzmacnianie działania

Interakcje pozytywne (wzmacnianie działania):

Alkohol wzmacnia działanie oksykodonu, powoduje nasilenie sedacji. Ostrożnie jednak z ilością oksykodonu i dopijanego do niego alkoholu, ponieważ może dojść do depresji oddechowej. Jedno, dwa piwka fajnie wzmacniają oxykodon, jednak nie polecałabym picia wódki lub większych ilości alkoholu.

Prometazyna – wzmacnia działanie oksykodonu, powoduje nasilenie sedacji. Bardzo chwalony mix. Nie należy jednak przesadzać z dawką, ponieważ łączenie tych substancji zwiększa ryzyko depresji oddechowej.

Benzodiazepiny:
Benzodiazepiny (diazepam, klonazepam, lorazepam, alprazolam, midazolam, estazolam, bromazepam, nitrazepam) także wzmacniają działanie oksykodonu i powodują nasilenie sedacji. Jednak znacznie w porównaniu do alkoholu podnoszą ryzyko depresji oddechowej.

Często chwalone są mixy oksykodonu z klonami, rolkami i midasem. Jednak także zalecam ostrożność z dawkami, zwłaszcza jeśli łączymy oksykodon z jakąś mocną benzodiazepiną (np. klonem) i alkoholem – jeśli przedobrzycie z ilością to w najlepszym przypadku skończy się to po prostu zaśnięciem, w najgorszym depresję oddechową. W Stanach Zjednoczonych wiele przedawkowań oksykodonu było skutkiem połączenia go z alkoholem i benzodiazepinami, dlatego naprawdę zalecam dużą ostrożność i jeśli już łączycie – pamiętajcie o efekcie synergicznym tych trzech substancji, czyli o tym, że się nawzajem wzmacniają i obniżcie zwykle stosowane dawki.

Słabe opioidy:
Stosowanie oksykodonu ze słabymi opioidami (tramadol, kodeina, dihydrokodeina) wzmacnia działanie i nasila sedację. Również przestrzegam przed zwiększonym ryzykiem przedawkowania. W przypadku łączenia z kodeiną lub dihydrokodeiną zalecam wziąć jakąś antyhistaminę z powodu nasilonego swędzenia całego ciała. Pamiętajcie jednak, że antyhistaminy dodatkowo wzmacniają działanie oksykodonu na OUN, dlatego warto przy takich mixach obniżyć zwykle stosowane dawki.

Silne opioidy:
Stosowanie oksykodonu z silnymi opioidami będącymi pełnymi agonistami lub opiatami (morfina, heroina, fentanyl) – bardzo nasila działanie na OUN oraz sedację. Taki mix raczej nie ma większego sensu, ponieważ faza pozostaje taka sama, po prostu jest mocniejsza (a efekt ten można osiągnąć w bezpieczniejszy sposób), przy wyższych dawkach skutkuje sennością aż do depresji oddechowej.

Stymulanty:
Z użyciem oksykodonu i ulubionego stymulanta można zrobić pseudo-speedballa (lub jak to mówię „speedballa dla plebsu”). Efekt raczej nie będzie zachwycający, ponieważ oksykodon ma słabo odczuwalne wejście podczas podania dożylnego w porównaniu do kokainy czy metamfetaminy. Zarówno metamfetamina, jak i kokaina przebijają oksykodon w trakcie wejścia, jak i podczas fazy – działanie oksykodonu po prostu nie będzie odczuwalne.

Raczej radziłabym stosować oksykodon jako „lek” na zjazd po stymulantach, ponieważ zniweluje on nieprzyjemne skutki tzw. zwały, czyli wyczerpania organizmu po zażyciu silnego stymulantu. Jednak do tego celu o wiele, wiele, wiele lepiej nadaje się heroina, np. w formie browna.

Połączenie oksykodonu z małą ilością amfetaminy jest bardzo fajne. Podkreślam jednak słowa „małą ilością”. Jeśli ilość amfetaminy będzie zbyt duża, to przebije on działanie oksykodonu. Jesli chodzi o niwelowanie zjazdu - moja opinia jest identyczna jak w powyższym przypadku.

Osobiście łączyłam oksykodon jeszcze z etylofenidatem oraz 4,4-DMAR, na efekty również nie można narzekać, oczywiście jeśli nie przesadzi się z ilością dorzucanej substancji. Oksykodon bardzo łatwo jest przebić stymulantem i nie jest on wtedy w ogóle odczuwalny.

Interakcje negatywne (nasilenie działań niepożądanych, zahamowanie metabolizmu)

Cymetydyna hamuje metabolizm oksykodonu.

Buprenorfina – ponieważ buprenorfina jest częściowym antagonistą, w żadnym wypadku nie należy łączyć tych opioidów (zwłaszcza dożylnie!!!), ponieważ skutkuje to natychmiastowym skrętem. Jeśli braliśmy buprenorfinę wcześniej, należy odczekać minimum 3 doby zanim weźmiemy oksykodon, ponieważ bupra blokuje nasze receptory. Z kolei jeśli najpierw braliśmy oksykodon, to zanim weźmiemy buprenorfinę dożylnie należy odczekać przynajmniej 24 godziny. Jeżeli planujemy przyjmować buprę w formie podjęzykowej i w małej dawce (max 2 mg), to czas ten można skrócić do 12 godzin. Później dawkę bupry można stopniowo zwiększać.
Skopolamina w połączeniu z oksykodonem nasila zaparcia, suchość w jamie ustnej i problemy z wydaleniem moczu.

Benzodiazepiny, opioidy, leki antyhistaminowe – nasilają oddziaływanie na OUN, dlatego mogą skutkować depresją oddechową!!!

Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki):
Klozapina, lewomepromazyna, chlorpromazyna, butaperazyna, tioproperazyna, tiorydazyna, chlorprotiksen, haloperidol, olanzapina, perfenazyna, zuklopentiksol, klopentiksol, flufenazyna,
trifluperazyna, tiotiksen – działają depresyjnie na OUN, dlatego w połączeniu z oksykodonem zwiększają ryzyko depresji oddechowej.

Lewomepromazyna, klozapina, olanzapina, chloropromazyna w połączeniu z oksykodonem bardzo nasilają zaparcia, suchość w jamie ustnej i problemy z wydaleniem moczu.

Chlorprotiksen, klopentiksol, flufenazyna, tiorydazyna, zuklopentiksol w połączeniu z oksykodonem nasilają zaparcia, suchość w jamie ustnej i problemy z wydaleniem moczu.

Poza tym połączenie neuroleptyków z opioidami skutkować może zespołem pozapiramidowym, który jest najgorszym kurestwem, jakie może spotkać narkomana (no i ogólnie człowieka; odsyłam do lektury /Zespół pozapiramidowy/

Leki antyhistaminowe:
Antazolina, difenhydramina, prometazyna, klemastyna, rimetiniden, cyproheptadyna, hydroksyzyna, ketotifen w połączeniu z oksykodonem nasilają zaparcia, suchość w jamie ustnej i problemy z wydaleniem moczu.

Leki na chorobę Parkinsona:
Triheksyfenidyl, pridinol, biperyden w połączeniu z oksykodonem bardzo nasilają zaparcia, suchość w jamie ustnej i problemy z wydaleniem moczu.

7. Przygotowanie do podania

Poniższe opisy dotyczą przygotowania tabletek OxyContin z napisem OC na tabletce oraz tabletek Oxydolor!!!
Nie należy w ten sposób przerabiać tabletek zawierających paracetamol, nalokson, czy kwas acetylosalicylowy! Nie należy w ten sposób przerabiać tabletek OxyContiny z napisem OP!

a) doustnego
krok 1: pozbywamy się otoczki z tabletki. czyli albo zdrapujemy albo zmywamy. Ja nalewam do miseczki ciepłej wody, wrzucam tam tabletki i obracam je w palcach. Otoczka schodzi bardzo szybko i bezproblemowo.
krok 2: wkładamy tabletki do ust i porządnie rozgryzamy
krok 3: rozgryzione tabletki łykamy i solidnie popijamy

b) dożylnego
Tutaj mamy dwie metody - bez podgrzewania roztworu i z podgrzewaniem roztworu.

Chciałabym jednak zaznaczyć, że wstrzykujemy sobie do naczyń krwionośnych masę tabletkową, która zawiera nie tylko oksykodon, ale również talk i inne substancje, które nie pozostają bez wpływu na zdrowie. Na ulotce producent zaznacza, że niektóre substancje wchodzące w skład tabletki, zwłaszcza talk mogą spowodować zniszczenie miejscowych tkanek (martwicę; zwłaszcza jak nie trafimy w kabel), zmiany w tkance płucnej (ziarniniaki płucne) lub wywołać inne działania niepożądane.

Metoda "bez podgrzewania"
Metoda ta ma wysoką wydajność, bo sięgającą ok. 93%. Dodatkowo, dzięki niej unikamy sytuacji w której rozpuszczone pod wpływem podgrzewania wypełniacze z tabletki przenikają przez filtr, a następnie do naszej strzykawki i krwiobiegu.

krok 1: pozbywamy się otoczki z tabletki poprzez zdrapanie jej nożykiem lub paznokciem
krok 2: tabletki rozkruszamy na pył
krok 3: przesypujemy pył do łyżki
krok 4: zalewamy pył wodą do iniekcji (Aqua pro injectione) lub solą fizjologiczną (NaCl 0,9%; chloretum natricum), na przykład w proporcjach 80 mg oksykodonu:5 ml wody/soli fizj.
krok 5: mieszamy wodę z pyłem, na przykład plastikową zatyczką od igły
krok 6: do roztworu wrzucamy filtr od papierosa, filtrujemy roztwór
krok 7: jeśli ktoś potrzebuje można przefiltrować drugi raz. Roztwór powinien mieć wygląd i konsystencję wody, nie powinny się w nim znajdować żadne nierozpuszczone okruchy! Jeśli się znajdują, lub roztwór jest jest biało-przeźroczysty oznacza to, że potrzebna jest jeszcze jedna filtracja.
krok 8: znajdujemy główną arterię na zgięciu łokcia i walimy powstały roztwór w kabel

Metoda "z podgrzewaniem"

krok 1: pozbywamy się otoczki z tabletki poprzez zdrapanie jej nożykiem lub paznokciem
krok 2: tabletki rozkruszamy na pył
krok 3: przesypujemy pył do łyżki
krok 4: zalewamy pył wodą do iniekcji (Aqua pro injectione) lub solą fizjologiczną (NaCl 0,9%; chloretum natricum), na przykład w proporcjach 80 mg oksykodonu:5 ml wody/soli fizj.
krok 5: mieszamy wodę z pyłem, na przykład plastikową zatyczką od igły
krok 6: podgrzewamy roztwór
Nie wolno doprowadzić roztworu do wrzenia, optymalna temperatura to ok. 90 st. C. Jeśli doprowadzimy roztwór do wrzenia, to w wodzie utworzy się emulsja wypełniaczy tabletkowych. Należy unikać takiej sytuacji, ponieważ później trzeba dość długo czekać, żeby zebrać zastygnięty wosk [za: Stary Dziad].
krok 7: czekamy aż roztwór wystygnie
krok 8: zbieramy zastygnięte wypełniacze z powierzchni zimnego roztworu, np. wykałaczką
krok 8: Po zebraniu zastygniętych wypełniaczy przygotowujemy przeciętą w połowie długości uniwersalną pałeczkę z watą "do nosa, do uszu, do d.."
krok 9: koniec bez waty wciskamy w dzióbek strzykawki, ten z watą w roztworze i powoli zaciągamy.
krok 10: Mamy w ten sposób przygotowany roztwór do i.v., można szukać żył i lądować.


c) donosowego
krok 1: pozbywamy się otoczki z tabletki poprzez zdrapanie jej nożykiem lub paznokciem
krok 2: tabletki rozkruszamy na pył
krok 3: układamy z pyłu ścieżkę i wciągamy go do nosa


d) doodbytniczego
krok 1: pozbywamy się otoczki z tabletki. czyli albo zdrapujemy albo zmywamy. Ja nalewam do miseczki ciepłej wody, wrzucam tam tabletki i obracam je w palcach. Otoczka schodzi bardzo szybko i bezproblemowo.
krok 2: tabletki rozkruszamy na pył
krok 3: pył rozpuszczamy w ciepłej wodzie (temp. ok. 20 stopni) - np. 10-20 ml.
krok 4: część pyłu sie nie rozpuściło. Dlatego musimy przefiltrować roztwór na przykład przez filtr od papierosa albo chusteczkę.
krok 5: przefiltrowany roztwór jest już w strzykawce. Końcówkę strzykawki wsadzamy sobie w pupkę i wciskamy tłoczek.

8. Przedawkowanie

W USA znanych jest bardzo wiele przypadków przedawkowań oksykodonu (także z tego względu, że jest to jeden z najbardziej popularnych i najczęściej nadużywanych opioidów w Stanach, zaraz obok hydrokodonu).

Przedawkowanie objawia się identycznie, jak w przypadku innych opioidów, czyli
* "łagodne" przedawkowanie - znaczne zwolnienie oddechu, zwężenie źrenic (szpilkowate źrenice), bradykardia (niskie tętno, poniżej 60 uderzeń na minutę) i niedociśnienie tętnicze, drgawki;
* "mocne" przedawkowanie - zanik oddychania lub wykonywanie zaledwie kilku oddechów na minutę, drgawki, piana/ślina cieknąca z ust, język wywalony z ust, bradykardia (niskie tętno, poniżej 60 uderzeń na minutę) i niedociśnienie tętnicze, sine (fioletowe) usta, wywrócenie oczu - czyli widoczne są tylko białka.

W przypadku przedawkowania oksykodonu postępujemy identycznie, jak w przypadku przedawkowania innych opioidów. Czyli sprawdzamy czy delikwent oddycha i ma tętno, wzywamy pogotowie, jeśli nie oddycha - robimy sztuczne oddychanie, jeśli nie ma tętna - rozpoczynamy masaż serca.

W przypadku "łagodnego" przedawkowania jeśli jeszcze zachowana jest przytomność, choćby minimalna, możemy spróbować wystawić taką osobę na zimno, albo polać zimną wodą - to przyśpiesza oddech. Mnie to kilka razy uratowało przed całkowitym odjazdem. Walenie z tzw. liścia w twarz także ma swój sens, ponieważ jest bodźcem dla organizmu.

Z kolei przy mocnym przedawkowaniu, kiedy nie stwierdzamy oddechu / tętna / przytomności - WZYWAMY KARETKĘ!!! Jeśli delikwent wykonuje mniej niż 10 oddechów na minutę wezwanie karetki jest ABSOLUTNIE NIEZBĘDNE! ponieważ jedynym sposobem na odratowanie takiej osoby jest podanie antagonisty opioidów czyli np. naloksonu, oraz oczywiście rozpoczynamy sztuczne oddychanie/masaż serca – należy je wykonywać do czasu przyjazdu karetki, w innym przypadku (bez sztucznego dostarczania tlenu delikwentowi) nastąpi zgon.


9. Efekty abstynencyjne w przypadku rozwinięcia się uzależnienia
Standardowe, jak w przypadku opioidów. Pierwszy dzień odstawienia to głównie woda cieknąca z nosa hektolitrami, nasilone ziewanie, dreszcze, wodowstręt, łzawienie, bezsenność. Później jest trochę gorzej - na kolejne 2-3 dni dołącza się do tego woda z dupy, rzygi z otworu gębowego, ból mięśni, zlewne poty, napady agresji. 4 dnia wszystkie objawy znacznie odpuszczają, jednak pełne "wyzdrowienie" trwa około tygodnia.
Efekty abstynencyjne - jak na moje subiektywne odczucia - wydają się jednak znacznie słabsze niż przy odstawianiu morfiny. Jednak nieco mocniejsze niż przy odstawianiu brałna.


10. Odstawianie w przypadku uzależnienia
Objawy odstawienia w przypadku oksykodonu pojawiają się dość szybko, ale łatwo z niego zejść.
Jeśli chodzi o odstawianie metodą redukcji dawek, to polecam następującą metodę:
Przed pełną odstawką staramy się codziennie zmniejszać dawkę o 10%, i przede wszystkim przyjmować oksykodon doustnie, a nie dożylnie! Najlepiej nawet nie rozgryzać tabletek i nie zmywać otoczki, wtedy będziemy mogli pozwolić sobie na przyjmowanie ich tylko dwa razy dziennie. Gdy dojdziemy do ok. 20 - 10 miligramów przesiadamy się na Thiocodin. Pierwszego dnia bierzemy 90 mg rano i 90 mg na noc. Drugiego dnia 60 mg, trzeciego 30 mg, czwartego dnia 15 mg. Piątego dnia już nic nie bierzemy, przez dwa dni powinniśmy się czuć jeszcze lekko grypowo.

Raczej nie polecam stosować buprenorfiny w przypadku odstawiania oksykodonu, ponieważ u wielu ludzi - nawet po tygodniu zażywania w małych dawkach - po wyzerowaniu powoduje nasilone objawy abstynencyjne odstawienia oksykodonu.

Podczas odstawki można się wspomagać następującymi lekami:
 • loperamid na biegunkę,
  węgiel aktywowany na biegunkę i wymioty,
  metoklopramid (na receptę) na wymioty,
  metokarbamol na ból i rozkurczenie mięśni,
  diklofenak/ketonal (na receptę)/metamizol - na ból stawów,
  benzodiazepiny (na receptę) na bezsenność.
---------------------------------
Bibliografia
[1] http://pl.wikipedia.org/wiki/Oksykodon
[2] Charakterystyka produktu leczniczego OxyContin
[3] Kokki H, Kokki M, Sjövall S. Oxycodone for the treatment of postoperative pain. Expert Opin Pharmacother, 2012.
[4] Leppert W. Role of oxycodone and oxycodone/naloxone in cancer pain management. Pharmacol, 2010.
[5] Vondrackova D, Leyendecker P, Meissner W, Hopp M, Szombati I, Hermanns K. Analgesic efficacy and safety of oxycodone in combination with naloxone as prolonged release tablets in patients with moderate to severe chronic pain. J Pain, 2008.
[6] Modlińska A, Buss T, Błaszczyk F. Oksykodon — słaby czy silny opioid? Opis przypadku. Medycyna Paliatywna, 2011.
A co Ciebie boli, narkomanie?
Stanie na klatce męczy jak samo branie.
Panie narkomanie, przestań brać, bo za karę,
stanie na klatce stanie się twoim koszmarem.
 • 1511 / 178 / 0
@vester, zastanawia mnie jedno z tego co napisałaś. Otóż podajesz, że oksykodon ma do receptora mi słabe powinowactwo, a do receptora kappa silne. Wiemy, że receptor mi odpowiada za działanie euforyzujące związku, natomiast receptor kappa za działanie dysforyczne i psychomimetyczne (halucynogenne). Przy takim profilu powinowactwa działanie oksykodonu powinno przypominać działanie cyklazocyny - syntetycznego opioidu, często wywołującego objawy psychomimetyczne. Wiemy jednakże, że oksykodon takich objawów nie wywołuje, a jego profil działania mieści się między morfiną a heroiną. Czy mogłabyś podać źródło w którym znalazłaś taki rozkład powinowactwa oksykodonu do receptorów?
P.S. Dodam od siebie jeszcze, że oksykodon ma mniejszy od morfiny wpływ kurczący na zwieracze przewodu pokarmowego, w tym na zwieracz bańki wątrobowo - trzustkowej (tzw. zwieracz Oddiego).
P.S.2 Uznanie, dla Ciebie. @vester, za włożoną pracę!
P.S.3 Podaje się proporcję, że sile 20mg morfiny podanej i.v. odpowiada 13mg oksykodonu podaną tą samą drogą.
 • 627 / 59 / 0
dziękuję, dziękuję.
jak będę w domciu to sprawdzę ten rozkład powinowactwa do receptorów.
Dopiszę też to, co podałeś w powyższym poscie. Jesli miałbys ochotę dokonczyc opis przygotowania oksy do podania dożylnego metodą ciepłą - nie krępuj się :) właściwie to... będę wdzięczna.
A co Ciebie boli, narkomanie?
Stanie na klatce męczy jak samo branie.
Panie narkomanie, przestań brać, bo za karę,
stanie na klatce stanie się twoim koszmarem.
 • 192 / 19 / 0
Co do okresu t 1/2 u chronicznych userow wydaje się on skracać w miarę stosowania dużych dawek (np. Na początku pierwszego op. Wystarczyło mi brać 2x dziennie, po zjedzeniu ok 80-100tb a 80mg częstotliwości przyjmowania dawek zwiększyła się nawet do 4-5 dziennie! Dawki za każdym razem ok 320mg.
Oxe jem juz od około 10mscy w ilości 1-2 op / miesięcznie w międzyczasie zajadam dhcki
 • 1511 / 178 / 0
@v. dodaję zakończenie metody "na ciepło"
8. Po zebraniu zastygniętych wypełniaczy z powierzchni zimnego roztworu przygotowujemy
9. przeciętą w połowie długości uniwersalną pałeczkę z watą "do nosa, do uszu, do d.." koniec bez waty wciskamy w dzióbek strzykawki, ten z watą w roztworze i powoli zaciągamy.
10. Mamy w ten sposób przygotowany roztwór do i.v.
Proszę pamiętać o nie doprowadzania roztworu z tabletkami do za wysokiej temperatury!
 • 165 / 2 / 0
Według faq działanie po przyjęciu donosowo tego środka jest odczuwalne po 10-15 minutach, moje doświadczenie mówi, że następuje już dużo szybciej bo po ok jednej minucie zaczyna się wkręcać. Bardzo lubię wciągać oxy :-D
Uwaga! Użytkownik WildMonkey-Sverige jest zbanowany na hyperrealu. Nie odpowie na próbę kontaktu, ani nie przeczyta odpowiedzi na post.
 • 15 / / 0
Czy oksykodon wychodzi w monarowskich multitestach na mocz?(z góry dziękuję za odpowiedź :-) )
 • 12140 / 2363 / 0
na 99,99% TAK
 • 317 / 11 / 0
Przepraszam bardzo ze podpowiem,ale nie ma podanej drogi podania palonej INH (waporyzacji) substancji i procentowej B.Dostępnosci.Moze byc ciekawe dla kogos.Pozdrawiam
 • 1677 / 261 / 0
Tabletki nie nadają się do waporyzacji ze względu na wypełniacze. Strata materiału moim zdaniem. A poza tym poczytaj sobie:
http://www.drugs-forum.com/forum/showth ... p?t=228292
Największy przegryw na forum
ODPOWIEDZ
Posty: 697 • Strona 1 z 70
Artykuły
Newsy
[img]
Jacht z kokainą o wartości 80 milionów funtów zmierzał w stronę Wielkiej Brytanii

Prawie tona „narkotyku klasy A” została znaleziona na jachcie płynącym z wysp karaibskich do Wielkiej Brytanii. Jej rynkowa wartość została oszacowana na 80 milionów funtów.

[img]
Handel narkotykami: Rynek odporny na COVID-19. Coraz większe obroty w internecie

Dynamika rynku handlu narkotykami po krótkim spadku w początkowym okresie pandemii COVID-19 szybko dostosowała się do nowych realiów, wynika z opublikowanego w czwartek (24 czerwca) przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) nowego Światowego Raportu o Narkotykach.

[img]
Meksyk: Sąd Najwyższy zdepenalizował rekreacyjne spożycie marihuany

Sąd Najwyższy zdepenalizował w poniedziałek rekreacyjne spożycie marihuany przez dorosłych. Za zalegalizowaniem używki głosowało 8 spośród 11 sędziów. SN po raz kolejny zajął się tą sprawą, jako że Kongres nie zdołał przyjąć stosownej ustawy przed 30 kwietnia.