Wielocykliczne pochodne amfetaminy, m.in. MDMA, metylon i 6-APB.
Więcej informacji: Empatogeny w Narkopedii [H]yperreala
ODPOWIEDZ
Posty: 17 • Strona 1 z 2
  • 5804 / 387 / 10
MDxx, APxx to skróty, którymi zwykło się określać aminopropylowe pochodne związków policyklicznych. Skrót APxx obejmuje je wszystkie, MDxx - tylko pochodne benzodioksolu. Kolejnym kryterium przynależności substancji do tej grupy jest wykazywanie działania psychoaktywnego, typu entaktogennego (inaczej: empatogennego). Polega ono na oddziaływaniu na układ serotoninowy człowieka, odpowiedzialny za transmisję impulsów między neuronami, a w konsekwencji samopoczucie, apetyt i cykl senny jednostki.[1] Dokonują tego w drodze zwiększenia ilości aktywnych cząstek przekaźnika (więcej serotoniny przekazuje impulsy, "wyzwolenie serotoniny" i "inhibicja wychwytu zwrotnego serotoniny"), lub też oddziaływania na receptory serotoninowe zamiast serotoniny (substytucja, "agonizm receptorów 5-HT"). Niska wydajność układu efektuje depresją i zaburzeniami funkcjonowania układów: krwionośnego, pokarmowego, mięśni. Nadzwyczajnie wysoka wydajność skutkuje euforią, satysfakcją, sedacją, zaburzeniami percepcji i dezorientacją, ale także poczuciem zrozumienia wobec innych jednostek, wylewnością i pragnieniem kontaktu z innymi osobami. Skrajnie wysoki poziom wydajności pracy układu serotoninowego jest powodem wystąpienia zespołu serotoninowego, który jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia.

Część środków z grupy APxx (w szczególności te wzbogacone o grupy N-alkilowe, ale to nie reguła) oddziałuje także na układ katecholaminowy, obejmujący neurotransmitery dopaminę i noradrenalinę, a środki o takim profilu działania są także stymulantami. Dodają jednostce energii, motywują do działania, zwiększają pewność siebie. Dopamina, oprócz koordynacji motorycznej odpowiada za "pogoń za nagrodą", co oznacza, iż efekt, który można by uznać za przyjemny występuje podczas ciągłego wzrostu wydajności pracy układu dopaminowego. Gdy wzrost wydajności zwalnia do zera, pojawia się dyssatysfakcja, popychająca jednostkę do poszukiwania coraz bardziej emocjonujących sytuacji. Ciężko jednak tę satysfakcję osiągnąć, więc popada się w błędne koło. Noradrenalina natomiast daje czystą energię, "wymusza" działanie poprzez, dosłownie, niemożliwość usiedzenia w miejscu. Zbyt wysokie poziomy noradrenaliny skutkują wymęczeniem organizmu, tachykardią, kołataniem serca, bardzo wyraźną potliwością, bólem głowy.

Jak widać, układy serotoninowy i katecholaminowy balansują się nawzajem, i to proporcje w sile ich aktywacji głównie charakteryzują związki z grupy APxx między sobą.

Wartości w tabelce zostały tentatywnie wyznaczone przeze mnie.
MDxx
("dlaczego MDxx to APxx?"")
MDA, 5-APBD
[ external image ]
Wątek na forum
Inne nazwy: 3,4-metylenodioksyamfetamina; 5-(2-aminopropyl)benzo[1,3]dioksol; tenamfetamina; "Sassafrass"
Dawkowanie: 70-170mg
Czas działania: około 6 godzin
Agonizm 5-HT: Tak
Wyzwolenie serotoniny: Tak, silne
Wyzwolenie dopaminy: Tak, silne
Wyzwolenie noradrenaliny: Tak, silne
Legalność w PL, dostępność: Nielegalna, rzadko spotykana
MDMA
[ external image ]
Wątek na forum
Inne nazwy: 3,4-metylenodioksymtamfetamina; 5-(2-aminopropyl)-N-metylobenzo[1,3]dioksol; "ADAM"
Dawkowanie: 70-200mg
Czas działania: około 5 godzin
Agonizm 5-HT: Tak
Wyzwolenie serotoniny: Tak, silne
Wyzwolenie dopaminy: Tak, silne
Wyzwolenie noradrenaliny: Tak, średnie
Legalność w PL, dostępność: Nielegalna, popularna
MDEA
[ external image ]
Wątek na forum
Inne nazwy: 3,4-metylenodioksyetamfetamina; 5-(2-aminopropyl)-N-etylobenzo[1,3]dioksol; "Eve"
Dawkowanie: 80-200mg
Czas działania: około 5 godzin
Agonizm 5-HT: Tak
Wyzwolenie serotoniny: Tak, silne
Wyzwolenie dopaminy: Tak, dość silne
Wyzwolenie noradrenaliny: Bardzo słabe
Legalność w PL, dostępność: Nielegalna, czasem dostępna na ulicy
5-metylo-MDA
[ external image ]
Wątek na forum
Inne nazwy: 3,4-metylenodioksy-5-metyloamfetamina; 5-(2-aminopropyl)-7-metylobenzo[1,3]dioksol
Dawkowanie: 10-25mg
Czas działania: ?
Agonizm 5-HT: Tak?
Wyzwolenie serotoniny: Tak, silne
Wyzwolenie dopaminy: Nie, tylko wychwyt zwrotny
Wyzwolenie noradrenaliny: Nie, tylko wychwyt zwrotny
Legalność w PL, dostępność: Legalna
MMDA
[ external image ]
Wątek na forum
Inne nazwy: 3,4-metylenodioksy-5-metoksyamfetamina; 5-(2-aminopropyl)-7-metoksybenzo[1,3]dioksol
Dawkowanie: 100-250mg
Czas działania: ?
Agonizm 5-HT: Tak
Wyzwolenie serotoniny: Tak, silne
Wyzwolenie dopaminy: Nie, tylko wychwyt zwrotny
Wyzwolenie noradrenaliny: Nie, tylko wychwyt zwrotny?
Legalność w PL, dostępność: Nielegalna
BDB
[ external image ]
Wątek na forum
Inne nazwy: 5-(2-aminobutyl)benzo[1,3]dioksol; "J"
Dawkowanie: 100-230mg
Czas działania: około 6 godzin
Agonizm 5-HT: ?
Wyzwolenie serotoniny: Tak
Wyzwolenie dopaminy: Nie, tylko wychwyt zwrotny?
Wyzwolenie noradrenaliny: Nie, tylko wychwyt zwrotny?
Legalność w PL, dostępność: Legalna
Heterocykliczne APxx
6-APB
[ external image ]
Wątek na forum
Inne nazwy: 6-(2-aminopropyl)benzofuran, "Benzo Fury"
Dawkowanie: 70-160mg
Czas działania: około 14 godzin
Agonizm 5-HT: Tak
Wyzwolenie serotoniny: Tak, dość silne
Wyzwolenie dopaminy: Słabe?
Wyzwolenie noradrenaliny: Nie?
Legalność w PL, dostępność: Legalna, powszechnie dostępna
5-APB
[ external image ]
Wątek na forum
Inne nazwy: 5-(2-aminopropyl)benzofuran
Dawkowanie: 50-140mg
Czas działania: około 8 godzin
Agonizm 5-HT: Tak
Wyzwolenie serotoniny: Tak, silne
Wyzwolenie dopaminy: Słabe?
Wyzwolenie noradrenaliny: Słabe?
Legalność w PL, dostępność: Legalna, powszechnie dostępna
5-API
[ external image ]
Wątek na forum
Inne nazwy: 5-(2-aminopropyl)indol
Dawkowanie: 30-150mg
Czas działania: około 8 godzin
Agonizm 5-HT: Tak
Wyzwolenie serotoniny: Tak, umiarkowane, bardziej wychwyt zwrotny
Wyzwolenie dopaminy: Średnie?
Wyzwolenie noradrenaliny: Słabe?
Legalność w PL, dostępność: Legalna, szeroko dostępna
6-APDB
[ external image ]
Wątek na forum
Inne nazwy: 6-(2-aminopropyl)-2,3-dihydrobenzofuran; 4-desoksy-MDA
Dawkowanie: 20-50mg
Czas działania: 6-10h
Agonizm 5-HT: Tak
Wyzwolenie serotoniny: Tak, plus wychwyt zwrotny
Wyzwolenie dopaminy: Tak?, na pewno wychwyt zwrotny
Wyzwolenie noradrenaliny: Tak?, na pewno wychwyt zwrotny
Legalność w PL, dostępność: Legalna, mało rozpowszechniona
5-MAPB
[ external image ]
Wątek na forum
Inne nazwy: 5-[2-(metylamino)propylo]benzofuran
Dawkowanie: ?
Czas działania: ?
Agonizm 5-HT: ?
Wyzwolenie serotoniny: Tak
Wyzwolenie dopaminy: Tak?
Wyzwolenie noradrenaliny: Tak?
Legalność w PL, dostępność: Legalna, mało rozpowszechniona
5-EAPB
[ external image ]
Wątek na forum
Inne nazwy: 5-[2-(etylamino)propylo]benzofuran
Dawkowanie: ?
Czas działania: ?
Agonizm 5-HT: ?
Wyzwolenie serotoniny: Tak
Wyzwolenie dopaminy: Tak?
Wyzwolenie noradrenaliny: Tak?
Legalność w PL, dostępność: Legalna, mało rozpowszechniona
6-MAPB
[ external image ]
Wątek na forum
Inne nazwy: 6-[2-(metylamino)propylo]benzofuran
Dawkowanie: ?
Czas działania: ?
Agonizm 5-HT: ?
Wyzwolenie serotoniny: Tak
Wyzwolenie dopaminy: Tak?
Wyzwolenie noradrenaliny: Tak?
Legalność w PL, dostępność: Legalna, mało rozpowszechniona
Indany/Tetraliny
MDAI
[ external image ]
Wątek na forum
Inne nazwy: 2-amino-5,6-metylenodioksy-2,3-dihydro-1H-inden
Dawkowanie: 150-350mg
Czas działania: około 6 godzin
Agonizm 5-HT: ?
Wyzwolenie serotoniny: Tak
Wyzwolenie dopaminy: Nie, tylko wychwyt zwrotny
Wyzwolenie noradrenaliny: Nie, tylko wychwyt zwrotny
Legalność w PL, dostępność: Legalna, szeroko dostępna
MDAT
[ external image ]
Wątek na forum
Inne nazwy: 2-amino-6,7-metylenodioksytetralin
Dawkowanie: ?
Czas działania: ?
Agonizm 5-HT: ?
Wyzwolenie serotoniny: Tak
Wyzwolenie dopaminy: Nie, tylko wychwyt zwrotny
Wyzwolenie noradrenaliny: Nie, tylko wychwyt zwrotny
Legalność w PL, dostępność: Legalna
5-APDI
[ external image ]
Wątek na forum
Inne nazwy: IAP; 5-(2-aminopropyl)-2,3-dihydro-1H-inden
Dawkowanie: 20-50mg
Czas działania: około 6 godzin
Agonizm 5-HT: ?
Wyzwolenie serotoniny: Tak
Wyzwolenie dopaminy: Nie, tylko wychwyt zwrotny
Wyzwolenie noradrenaliny: Nie, tylko wychwyt zwrotny
Legalność w PL, dostępność: Legalna

Źródła:[list]
[*]Alexander Shulgin, Ann Shulgin. "Phenethylamines I Have Known And Loved: A Chemical Love Story", 1991. Dostępny online.
[*]Wikipedia: The Free Encyclopedia - wiele artykułów
[*]Erowid Vaults - wiele podstron
[*]talk.hyperreal.info - wiele wątków
[*]Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Tekst jednolity z dn. 2012/02/2. Dostępny online.[/list]
Ostatnio zmieniony 11 stycznia 2015 przez surveilled, łącznie zmieniany 4 razy.
Powód: dopisano 5-EAPB
  • 1988 / 103 / 0
czołem,

nie wiem czy tu mogę pisać :) natomiast mam taką uwagę odnośnie 5-API - z obserwacji własnych na sobie i znajomych oraz tego co ludzie piszą uważam, że nie ma on działania RA na serotoninę, a jest raczej bardzo silnym RI z może lekkim działaniem RA odczuwanym na początku działania. możecie to sami ocenic chociażby porównując działanie oraz "efekty po" 5-API do w miarę mocnego "nieogaru" i ciężkiego serotoninowego zejścia przy 6-APB które jest również opisane jako silny RA - które to efekty przy 5-API praktycznie nie występują.

uszanowanie :)

EDIT: działanie RI sugeruje jeszcze fakt, że dawka kilkunastu mg po godzinie od spożycia niweluje objawy zespołu odstawiennego SSRI, a tolerancja na 5-API buduje się bardzo powoli i nie jest wielka - trochę krótsze i słabsze działanie, po paru miesiącach tripów znacznie silniejszy jest efekt psychicznego znudzenia tym stanem kiedy to po prostu nie mam ochoty na kolejnego tripa. nie mam pewności czy wspomniany efekt tolerancji nie pojawił się po eksperymentach z 6-APB, co może sugerować po prostu braki zapasów 5-HT - a w takim przypadku SSRI wiele nie zdziała.
Uwaga! Użytkownik scr nie jest już aktywny na hyperrealu. Nie odpowie na próbę kontaktu, ani nie przeczyta odpowiedzi na post.
  • 1877 / 20 / 0
Miał ktoś do czynienia z 5-APDI ? Chodzi mi o porównanie osób które probowały zarówno 5-API jak i 5-APDI , które w waszej ocenie lepiej sie spisuje?
Dostałem 5-APDI i pewnie niedługo wezme się za testy.
  • 1951 / 13 / 0
Nie miałem do czynienia, ale czytałem, że 5-APDI jest zdecydowanie bardziej speedujące. Poszukaj opisów jako IAP.
Uwaga! Użytkownik 69plateau jest zbanowany na hyperrealu. Nie odpowie na próbę kontaktu, ani nie przeczyta odpowiedzi na post.
  • 1988 / 103 / 0
warto sprostować info o 6-APDB - o ile wpis na wikipedii jest prawdziwy to wykazuje ona działanie SNDRI. nie podali nic więcej, choć działanie powiedziało zdecydowanie, że jest też agonistą psychodelicznych receptorów 5HT.
https://en.wikipedia.org/wiki/6-APDB

co ciekawe o 5-APB i 6-APB wpisy w wikipedii mówią podobnie (że są to RI), choć w przypadku 6 nie chce mi się wierzyć żeby sam RI robił takie spustoszenie w układzie serotoninowym.
Uwaga! Użytkownik scr nie jest już aktywny na hyperrealu. Nie odpowie na próbę kontaktu, ani nie przeczyta odpowiedzi na post.
  • 1037 / 8 / 0
Wiadomo że nie samo to robi takie spustoszenie - przecież to nie działa tylko ja jeden receptor (czy tam tylko na jedną grupę) ale na wiele.
Powiedzcie mi lepiej, czy wzięcie czegoś z tej grupy substancji będzie mieć jakiś zauważalny wpływ na późniejszego grzybowego tripa (dwa dni później)?
  • 5804 / 387 / 10
Te, które mają w polu "Agonizm 5-HT" wartość "Tak" mogą powodować tolerancję na innych agonistów tego receptora, czyli m.in. psylocybinę - zwłaszcza, w tak krótkim odstępie czasu.
Są rzeczy których nie warto doświadczać na bani.
  • 280 / 26 / 0
Radziłbym uwzględnić poprawki.
5-APB: NET - 180 nM, DAT - 265 nM, SERT - 811 nM - SNDRA - silnie uwalnia noradrenalinę, trochę mniej dopaminę, słabo serotoninę
6-APB: NET - 117 nM, DAT - 150 nM, SERT - 2698 nM - NDRA - silnie uwalnia noradrenalinę i dopaminę, bardzo słabo serotoninę
5-APDB: NET - 3238 nM, DAT - 7089 nM, SERT - 130 nM - SSRA - selektywnie uwalnia serotoninę
6-APDB: NET - 980 nM, DAT - 1997 nM, SERT - 322 nM - SNRA - średnio uwalnia serotoninę, słabo noradrenalinę, bardzo słabo dopaminę
5-APB i 6-APB agonizują też receptory 5-HT2B i 5-HT2C, 5-APB dodatkowo α-2c adrenergiczne.
  • 766 / 132 / 6
@NavyBlue
Skąd masz te dane? Skoro 6-APB nie działa znacząco na transportery serotoniny, to efekty muszą się brać z aktywacji receptorów 5HT2b.
Harm reduction i rozsądek sposobami na to, drogi użytkowniku substancji psychoaktywnych, byś cieszył się pełnią efektów swych specyfików przez całe życie.

ZERO TOLERANCJI DLA TOLERANCJI!
  • 280 / 26 / 0
Na stronach angielskiej wikipedii do odpowiednich substancji, która z kolei ma te dane z badania naukowego.
ODPOWIEDZ
Posty: 17 • Strona 1 z 2
Artykuły
Newsy
[img]
Jacht z kokainą o wartości 80 milionów funtów zmierzał w stronę Wielkiej Brytanii

Prawie tona „narkotyku klasy A” została znaleziona na jachcie płynącym z wysp karaibskich do Wielkiej Brytanii. Jej rynkowa wartość została oszacowana na 80 milionów funtów.

[img]
Handel narkotykami: Rynek odporny na COVID-19. Coraz większe obroty w internecie

Dynamika rynku handlu narkotykami po krótkim spadku w początkowym okresie pandemii COVID-19 szybko dostosowała się do nowych realiów, wynika z opublikowanego w czwartek (24 czerwca) przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) nowego Światowego Raportu o Narkotykach.

[img]
Meksyk: Sąd Najwyższy zdepenalizował rekreacyjne spożycie marihuany

Sąd Najwyższy zdepenalizował w poniedziałek rekreacyjne spożycie marihuany przez dorosłych. Za zalegalizowaniem używki głosowało 8 spośród 11 sędziów. SN po raz kolejny zajął się tą sprawą, jako że Kongres nie zdołał przyjąć stosownej ustawy przed 30 kwietnia.