Stymulanty to grupa środków psychoaktywnych, wyróżniona przez charakter oddziaływania na ludzki organizm – wywołują one ekscytację i podniecenie, przyspieszają metabolizm i znoszą senność. Krócej ujmując, zwiększają aktywność układu nerwowego. Jest to grupa bardzo zdywersyfikowana, gdyż efekt, stanowiący kryterium przynależności do niej, jest możliwy do osiągnięcia wieloma metodami.

Po pierwsze, można zwiększyć wydajność przewodnictwa impulsów drogą katecholamin przez zwiększenie ich ilości w przestrzeni międzysynaptycznej – tak działają inhibitory wychwytu zwrotnego dopaminy i/lub noradrenaliny (np. metylofenidat), oraz wyzwalacze katecholamin (antagonisty transporterów VMAT, np. metamfetamina). Pośrednio, taki efekt można uzyskać też blokując dekompozycję katecholamin, inhibitując enzymy monoaminooksydazy.

Po drugie, można dostarczyć do układu nerwowego agonistę katecholaminergicznego, który przyłączając się do receptorów dopaminowych/(nor)adrenalinowych, również zwiększy potencjał neurotransmisji w tych układach. Przykładem może być agonista dopaminowy pirybedyl.

Po trzecie, można ograniczać potencjał neurotransmisji inhibitującej aktywność układu nerwowego, przez wprowadzenie do organizmu substancji antagonizującej układy, których wysoka aktywność przekłada się na zmniejszenie pobudzenia – np. antagonisty GABA (modafinil), antagonisty adenozynowego (kofeina), czy antagonisty glicynowego (strychnina).

Spora część stymulantów nie ogranicza swojego pola działania wyłącznie do wyżej wymienionych układów. Wiele substancji przynależących do grupy stymulantów oddziałuje także na m.in. układ serotoninowy, który to nie powoduje pobudzenia układu nerwowego (gdyż jest neurotransmiterem inhibitującym), aczkolwiek daje efekt opisywany jako "euforię". To stwierdzenie jest prawdziwe w szczególności w odniesieniu do grup amfetamin, beta-ketonów, oksazoli, a także piperazyn.

Zastrzeżenia[edytuj]

Informacje zawarte na stronach Kuchni [H]yperreala są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Kuchni [H]yperreala. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Kuchnia [H]yperreala zawiera 755 substancji, 190 załączników i była edytowana 4149 razy.

Licencja[edytuj]

Zawartość Kuchni [H]yperreala jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0. Więcej informacji: Hyperreal:Prawa_autorskie

Cc-by-sa-4.0-88x31.png