UWAGA! Nasza wiki niedawno otworzyła działalność, dlatego większość definicji jest niekompletna. Serdecznie zapraszamy do edycji haseł! Przed edycją prosimy zalogować się bądź zarejestrować na [H]yperrealu.


Klasyfikacja podstawowa

Metka substancji

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]CC(C(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl)NC(C)(C)C

Nazwa generyczna

Zyban, Wellbutrin

Inne nazwy substancji

N-tert-butylo-meta-chlorokatynon, 2-([1,1-dimetyloetyl]amino)-1-(3-chlorofenylo)-propan-1-on


Wikipedia

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/bupropion

Informacje ogólne

Opracowania naukowe

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją

Otrzymywanie / pozyskiwanie

1 gram (5.9mmol) m-chloropropiofenonu rozpuszczono w 5ml chlorku metylenu w 50ml okrągłodennej kolbie. Dodano kilka kropli, mieszając, 1M r-ru bromu w chlorku metylenu i krótko ogrzano do zapoczątkowania reakcji (zmiana barwy r-ru bromu). Kolbę umieszczono w łaźni z lodem i dodano, wkraplając 6ml (6mmol) bromu. Chlorek metylenu usunięto przez destylację, po czym dodano 5ml t-butyloaminy i 5ml NMP, po czym ogrzano do 50-60C w łaźni wodnej, mieszając w tej temperaturze przez 10 minut. Zawartość kolby przeniesiono do rozdzielacza, dodano 25ml wody i ekstrahowano trzykrotnie 25ml porcjami eteru. Połączono otrzymane r-ry w terze, przemyto 25ml wody i wysuszono nad bezwodnym K2CO3, po czym przeniesiono do zlewki ustawionej w łaźni z lodem do ochłodzenia. Następnie wkroplono mieszaninę 20/100 v/v stęż. HCl w izopropanolu, mieszając przy tym, dopóki zawartość nie zmieniła pH na kwasowy (sprawdzane papierkami wskaźnikowymi). Otrzymane kryształy były chlorowodorkiem bupropionu. Zebrano je, przemyto eterem i wysuszono.

Uwaga! Synteza powinna być przeprowadzona pod wyciągiem. Brom jest żrący i toksyczny. Chlorek metylenu jest toksyczny i prawdopodobnie karcynogenny, t-bytuloamina jest toksyczna. Eter jest bardzo łatwopalny.

Zastosowanie

Zastosowanie medyczne

Zastosowanie rekreacyjne

Inne zastosowania

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu

Chemia i farmakologia substancji

Uzależnienie i sposoby jego leczenia

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach

Polska

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym

Zastrzeżenia[edytuj]

Informacje zawarte na stronach Kuchni [H]yperreala są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Kuchni [H]yperreala. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Kuchnia [H]yperreala zawiera 752 substancji, 120 załączników i była edytowana 3806 razy.

Licencja[edytuj]

Zawartość Kuchni [H]yperreala jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0. Więcej informacji: Hyperreal:Prawa_autorskie

Cc-by-sa-4.0-88x31.png