Prowadzi program dla osób skierowanych w związku z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Placówki prowadzące program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających szkodliwie, skierowanych do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.