REKLAMA

Redukcja Szkód

Hiszpański rząd zatwierdził kontrolowane rozprowadzanie heroiny

Hiszpanie idąc za przykładem Szwajcarów będą podawać heroinę, a w późniejszym czasie metadon, osobom najbardziej uzależnionym.

Narkotyki zawsze złem

Watykan wyraża swoją opinię na temat kontrolowanego przyjmowania narkotyków.

Szwajcarzy legalizują.

Szwajcaria przygotowuje się do legalizacji miękkich narkotyków.