REKLAMA

Redukcja Szkód

Narkotyki zawsze złem

Watykan wyraża swoją opinię na temat kontrolowanego przyjmowania narkotyków.

Szwajcarzy legalizują.

Szwajcaria przygotowuje się do legalizacji miękkich narkotyków.